Juletiden er lige om hjørnet. Tiden hvor medarbejderne mange steder bliver forkælet med julegaver og julefrokost.

For at undgå, at medarbejderne bliver beskattet skal virksomhederne og medarbejderne være opmærksomme på særlige gaveregler og bagatelgrænser.

 

Illustration-af-mand-med-julekvist-og-kyssemund

Det er ikke alle julegaver der beskattes…

Julegaver

Gaver fra virksomheder til medarbejdere er som hovedregel skattepligtige. Der er indført en bagatelgrænse der betyder at virksomheder skattefrit kan give deres medarbejdere gaver for 1.000 kr. årligt. Julegavers maksimale beløb er 700 kr. hvis de skal modtages uden medarbejderne skal beskattes af dem.

Ud over denne gave må medarbejderne modtage påskønnelser i løbet af året for 300 kr. Julegaven må godt lyde på 1.000 kr. uden at denne bliver skattepligtig hvis ikke medarbejderen modtager påskønnelser i løbet af året.

Får medarbejderen en julegave for 700 kr. og andre gaver i løbet af året for 400 kr. skal medarbejderen beskattes af de 400 kr. da bagatelgrænsen er overskredet, der skal ikke betales af det fulde beløb på 1.400 kr. da julegaveloftet ikke er overskredet.

Anderledes ser det ud hvis medarbejderen modtager en julegave for 1.000 kr. og andre påskønnelser for 300 kr.

I denne situation skal medarbejderen betale skat af de 1.300 kr. da både julegaveloftet og bagatelgrænsen er overskredet.

Ud over beløbsgrænsen er der også regler for, hvad julegaven må være.

Man må ikke give en gave som kan veksles til kontanter. Og man må ikke give et uspecificeret gavekort. Hvis man ønsker at give gavekort skal det stiles til en bestemt oplevelse, restaurant eller lignede.

I praksis accepteres, at man giver et gavekort, som kan indløses til nogle bestemte gaver på nettet. Således er det accepteret at man gav et gavekort under 700 kr., som kunne indløses til 25 forskellige på forhånd udvalgte gaver.

Lejlighedsgaver

Gaver ved runde fødselsdage, fødsler, bryllupper med videre, beskattes ikke, hvis gaven har en mindre værdi, som er af passende størrelse til begivenheden.

Beløbet regnes endvidere ikke med i opgørelsen af den skattefri grænse.

Julefrokost

Som udgangspunkt skal medarbejderen ikke beskattes af julefrokost. I ekstraordinære tilfælde, hvor julefrokosten er en rejse til New York og festen vare flere dage, kan medarbejderen skulle beskattes heraf.

Kontakt os i givet fald, eller bed om et bindende svar hos SKAT.

Moms

Der er ikke moms fradrag på hverken julegaver eller julefrokost.

Alle personaleudgifter til sociale ikke arbejdsrelaterede arrangementer er uden momsfradrag for virksomheden.

Kun ved møder og arrangementer der er fagligt baseret kan virksomheden fratrække momsen.

Ingen regler uden undtagelse.

Hvis julefrokosten holdes på en restaurant, kan virksomheden fradrage 25% af momsen via de ’normale’ momsfradragsregler på restaurationer og fuld moms for andet.

Der er ikke moms på underholdningen.