Hvad er en selvangivelse?

En selvangivelse er en oversigt over et års indtjening og en opgørelse over hvad man skal betale i SKAT.
Før 2008 skulle alle skattepligtige personer manuelt indberette tallene på deres selvangivelse til SKAT. Dette er afskaffet. Nu sker indberetningen via oplysninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter og A-kasser.

illustration-af-papir-og-blyant

Almindelig selvangivelse

Som almindelig skattepligtig, dannes selvangivelsen af sig selv, på baggrund af oplysninger fra arbejdsgivere og pengeinstitutter. Hvis de fortrykte oplysninger ikke er korrekte, skal man rette henvendelse til SKAT og foretage de fornødne rettelser.

Udvidet selvangivelse

Man skal udfylde en udvidet selvangivelse, hvis man driver virksomhed. Udlejningsejendomme og solcelleanlæg går også ind under kategorien, at drive selvstændig virksomhed og de personer der har virksomhed under disse omstændigheder, skal også udfylde den udvidede selvangivelse.
Indberetningen/ korrektioner af begge typer selvangivelser foregår elektronisk på SKAT.dk.

Indtægt fra udlandet

Har man en udenlandsk indkomst, skal man som supplement til selvangivelsen sende/ indberette en selvangivelse med tallene for sin udenlandske indkomst.
Virksomhedsejeres Ægtefæller
Er man gift med en virksomhedsdrivende, bliver ens egen almindelige selvangivelse ikke dannet før, at ægtefællen har indberettet sin udvidede selvangivelse.

Selvangivelses frister

Der er frist for indberetninger af normale selvangivelser 1. maj. Og for udvidede selvangivelser er fristen 1. juli.
Man skal skynde sig, at få indberettet sin selvangivelse / ændringer til selvangivelsen så hurtigt som muligt.

Dels betales en rente fra 1. januar til 1. maj/juli afhængigt af normal/udvidet selvangivelse på 3 procent om året. Dvs. hvis man har en restskat på 100.000 kr. og betaler denne den 30. juni betales 3.000 kr. / 360 x 180 = 1.500 kr. for at betale efter et halvt år. Langt de fleste mennesker vil opleve, at restskat (hvis nogen) er under 100.000 kr.
Dels betales en rente i tiden fra 1. maj/juli på 5 procent. Hvis man får penge tilbage, er godtgørelsen 0,5 procent.

Derudover påskriver SKAT et skattetillæg hvis man kommer for sent med selvangivelsen med dagsbøder på 200 kr. pr. overtrådte dag. Man kan dog max få en bøde på 5.000 kr.