Efter champagnen 31.12.2013 er det vist planen hensigten, at Erhvervsstyrelsen omsider skulle være færdige med deres ”opdatering” af det online registreringsprogram Webreg. Hvorefter det så skulle blive muligt at udnytte de ændringer i Selskabsloven, der allerede blev vedtaget den 16. maj 2013.

Som du sikkert allerede ved, medførte de allerede vedtagne ændringer to ting:

• At man nedsætter kapitalkravet til anpartsselskaber til 50.000.
• At man indfører et ”mini”-aps, kaldet Iværksætterselskabet eller IVS.

Det er så det sidste, jeg behandler i denne artikel.

Hvad er så Iværksætterselskabet eller IVS?

Iværksætterselskabet eller IVS er egentlig ikke en ny selskabsform, men et anpartsselskab, blot med et markant mindre kapitalkrav end et anpartsselskab.

Man kan stifte Iværksætterselskabet eller IVS’et med et indskud på kun 1 krone.

Om man så skal nøjes med 1 krone står jo en frit for; hvis man er 3 deltagere, kunne man overveje 3 kroner – eller mere.

Øvrige betingelser for et IVS

  •  IVS skal have en kapital på mindst 1 kr.
  • Selskabskapitalen skal indskydes i kontanter.
  • Du kan ikke omdanne personlig virksomhed til IVS.
  • Kun IVS må og skal benytte betegnelsen »iværksætterselskab« eller forkortelsen »IVS«.
  • IVS’s har pligt til årligt at opspare mindst 25 pct. af overskuddet.
  • IVS må ikke og kan ikke udlodde udbytte.
  • Når IVS’et har sparet mindst 50.000 kroner op, kan det omdannes til et ApS.

De grundlæggende regler om Iværksætterselskabet gennemgås i denne video:

 

 

Kreditværdighed?

Selvfølgelig siger det sig selv, at et selskab med alene 1 krone i kapital, næppe formår at forhandle sig til den store kassekredit i banken – i hvert fald ikke uden deltagernes aktive hæftelse herfor i form af kautioner.

Men det er heller ikke hensigten med selskabsformen, at selskabet skal være kreditværdig.

Hensigten med selskabsformen er at skabe aktive valgmuligheder for iværksætteren til at placere den kommende virksomhed eller idé i rette rammer fra starten.

Og det er et fantastisk gode for dig som iværksætter eller allerede aktive erhvervsdrivende.

Finansiering af driften?

Iværksætteren må selv finansiere driften i selskabet, f.x. ved at indlåne penge til selskabet, eller ved at lægge timer i selskabet uden at opnå løn, førend driften giver mulighed for dette.

Sådan er det sådan set allerede i dag for mange iværksættere, bortset fra at iværksætteren i dag er forpligtet til at lægge 80.000 kroner på bordet for at få et CVR nummer, hvis vedkommende ønsker at placere virksomheden i et ApS.

Da dette ofte påvirker iværksætterens valg af selskabsform, er indførslen af IVS fantastisk for os alle.

Og uanset mange af mine advokatkolleger på, efter min opfattelse, rimelig arrogant vis har døbt Iværksætterselskabet eller IVS’et som et fattigmands ApS, er kravet om 80.000 kroner faktisk, efter min vurdering, et belastende krav for rigtig mange iværksættere.

Der repareres dog noget på dette ved at nedsætte kapitalkravet i anpartsselskaber til 50.000 kroner, men med Iværksætterselskabet eller IVS og dets nærmest ikke eksisterende kapitalkrav, opstår der helt nye muligheder for iværksætteren.

Anvendelsesmuligheder og valg af selskabsform

Når jeg udtaler ovenfor positivt, at der opstår gode muligheder for iværksætteren med den nye selskabsform, så er det fordi iværksætteren, der ikke har 50.000 kr., nu frit kan vælge om vedkommende vil placere sin virksomhed i ”Personlig virksomhed” eller i ”selskabsform”.

Iværksætteren behøver efter nytår ikke længere lade sit valg af selskabsform afgøre af, om han økonomisk formår at fremskaffe kapital til en selskabsform.

Som jeg altid siger til undervisning af iværksættere i ”valg af selskabsform”

Hvis man efter nytår ikke formår at fremskaffe kapitalen til et Iværksættereselskab ved at samle flasker 1. januar 2014, så fortjener man ikke at blive iværksætter … – Naturligvis er det en vittighed.

 

Istedet for at tænke på kapitalkrav, kan iværksætteren nu fokusere på at undersøge de forskelle der er til stede og træffe et valg:

 

Basale forskelle Personlig virksomehd Iværksætterselskab
Antale ejere En person En eller flere personer eller selskaber*
Hæftelse Ejeren hæfter for virksomhedens forpligtelser Selskabet hæfter for selskabets forpligtelse**
Skat Kan vælge mellem ordinær beskatning, kapitalafkastordning eller virksomhedsordningen (a conto 25% af ikke hævet overskud, overskud, der hæves beskattes Betaler ordinær selskabsskat med pt. 25% (under ændring). Overskud, der hæves til ejer beskattes
Kapitalkrav Intet Stort set intet (1kr.)
Årsrapport Ja, men ikke ind til Erhvervsstyrelsen Ja, og den offentliggøres i Erhvervsstyrelsen

* for eksempel et holdingselskab – enten ApS, A/S eller IVS.
** medmindre andet aftales, f.x. kaution med banken eller leverandøren.

Som det fremgår, er der ikke de store forskelle umiddelbart. Bortset fra hæftelsen. Derfor er valget alligevel vigtigt, da der fremadrettet opstår større forskelle.

TESE om valg af selskabsform idag: Først personlig virksomhed, så siden omdannelse til anpartsselskab.

I dag er det ofte således, at iværksætteren, der ikke har til selskabskapitalen automatisk ender med at vælge den personlige virksomhed af økonomiske årsager.

Eller iværksætteren låner til kapitalen til et anpartsselskab, hvorefter han i årene fremover, så skal belastes økonomisk af, at iværksætteren jo skal tilbagebetale sin gæld med indtjening fra selskabet, der desværre både beskattes i selskabet og herefter hos ham selv, førend han kan lægge et afdrag på den oprindelige gæld.

Iværksætteren, der vælger den personlige virksomhed, oplever, at virksomheden vokser i løbet af nogle år, hvorefter forpligtelserne i den personlige virksomhed måske bliver større og større, og måske får en sådan karakter og størrelse, at iværksætteren eller familien måske synes, at det er lige lovlig morsomt, at hele privatøkonomien står på mål for virksomhedens økonomiske forpligtelser.

Denne iværksætter begynder så at undersøge mulighederne for en omdannelse af den personlige virksomhed til for eksempel et anpartsselskab, hvorefter fremtidige forpligtelser jo indkapsles i selskabet.
Og her støder iværksætteren så på skatteproblematikker.

Skatteproblematik ved omdannelse: Kan man ikke bare lukke og slukke og fortsætte i nyt ApS?

Når den personlige virksomhed er blevet større, betyder det jo alt andet lige, at virksomheden er steget i værdi. Og iværksætteren kan ikke bare lukke og slukke og fortsætte i ApS.

Dette vil udløse SKAT.

Hvorfor beskattes man, når man lukker og slukker og fortsætter i ApS?

Der udløses skat fordi reglerne er sådan, at man ved at lukke og slukke anses for at have solgt sin Personlige Virksomhed ind i Anpartsselskabet.

Også selvom man selv ejer anpartsselskabet.

Anpartsselskabet er en helt anden ”person” end en selv. Det er derfor Anpartsselskabet jo kan påtage sig forpligtelser, som man som ejer ikke hæfter for – selvom man måske er den, der ”udfører” arbejdet og forårsager erstatningsansvaret vie egne fejl.

Når man så anses for at have solgt sin personlige virksomhed, så betyder det, at SKAT senere vurderer, hvad man egentlig ville have fået for den personlige virksomhed, hvis man forestillede sig, at den faktisk var blevet solgt til en tredjemand.

SKAT vurderer for eksempel, at virksomheden har en værdi på 500.000 kr. Selvfølgelig kan man diskutere med SKAT om det er helt i skoven, MEN:

Når SKAT gennemfører denne vurdering, sker det måske et år efter, at man har lukket og slukket og fortsat i ApS. Og hvis man så lige i mellemtiden har fået en investor ind i ApS’et, der har betalt 250.000 for halvdelen, og dette er sket rimelig kort tid efter ”omdannelsen” – ja, så er det temmelig svært at komme igennem med, at den personlige virksomhed ”ingen værdi havde” dengang man lukkede og slukkede.

Så du risikerer altså at bliver sat i skat af den profit, der ville have været, hvis du havde solgt til selskabet for 500.000. Og det kan være temmelig megen skat.

Iværksætteren må derfor omdanne virksomheden under anvendelse af særlige regler.

Dette kaldes en skattefri virksomhedsomdannelse.

 

En skattefri virksomhedsomdannelse er imidlertid slet ikke skattefri.

Hvis du læser faktaboksen ovenfor videoen, så ser du, at iværksætteren i eksemplet faktisk skal betale skat af 500.000 kr.

Det skal han principielt også, selvom han laver en skattefri virksomhedsomdannelse, men den skat, han egentlig burde betale, den får han lov til at udskyde indtil den dag, hvor han enten sælger anparterne i selskabet eller selskabet lukker.

Der er med andre ord tale om en skatteudskydelse.

Hvorfor er disse tanker relevante ved valg af selskabsform?

Tankerne – eller denne viden – er relevant, fordi man jo kan undgå denne skatteudskydelse ved at placere virksomheden ”rigtigt” fra starten. Hvis man dropper den personlige virksomhed, så slipper man for senere at gennemføre den skattefrie omdannelse, og så slipper man for skatteudskydelsen.

Dermed ikke sagt, at man så blindt altid skal vælge et IVS. Der kan være mange andre årsager til personlig virksomhed.

Men nu handler artiklen om IVS, og IVS formen er simpelthen et aktiv, der gør, at du som iværksættere kommer i stand til at kunne placere virksomheden uanset du ikke har til kapitalen.

IVS – Anvendelsesmuligheder

IVS eller Iværksætterselskabet kan selvfølgelig anvendes til at placere en helt ny virksomhed i. Det kan være produktion eller levering af tjenesteydelser. Man skal dog have den manglende kreditværdighed for øje, så produktionsvirksomhed er nok mindre velegnet.

IVS eller Iværksætterselskabet kan selvfølgelig også anvendes som datterselskab til allerede etablerede virksomheder. Det kunne være man etablerede en udviklingsafdeling eller et tanke i IVS eller Iværksætterselskabet, f.x. en idé til en softwareudvikling.

Pointen er, at IVS eller Iværksætterselskabet behandles skattemæssigt præcist som et ApS, hvilket også indebærer, at holdingselskaber kan sælge anparterne i IVS eller Iværksætterselskabet skattefrit.

Udvikler man således en software eller en APP, og er produktet adskilt fra den virksomhed, man i øvrigt driver, så kunne man jo overveje at sælge IVS eller Iværksætterselskabet fremfor at sælge APP’en. Sælger man APP’en ud af ens selskab, skal selskabet betale selskabsskat.

Sælger man IVS eller Iværksætterselskabet i stedet – og er det ejet af et andet selskab eller holdingselskab, så er avancen på anparterne i IVS eller Iværksætterselskabet skattefrit for sælger.

Vil du vide mere om IVS og skat, så se denne video: