Lukker din virksomhed?

Der kan være forskellige årsager til, at din virksomhed lukker.
Måske er det en velovervejet beslutning fordi det ikke går længere. Måske er det en pludselig opstået situation, der gør, at du føler dig nødsaget til at lukke din virksomhed.
Ligegyldigt hvad årsagen er, er det rart at vide, at du ikke nødvendigvis behøver at stå helt uden indtægt.
Her har vi samlet de vigtigste informationer. Læs yderligere på din A-kasses hjemmeside.

Hvem kan få dagpenge?

For at få dagpenge som selvstændig, skal du være endeligt ophørt med at drive virksomhed. Fra den dag du ophører med din virksomhed, går der som regel tre karens-uger, før du kan få dagpenge.

Hvis særlige regler gør sig gældende, som fx konkurs eller tvangsauktion, har du ret til dagpenge, allerede efter en uge.
Du kan få op til 211.900 kr. om året i dagpenge før skat. Det svarer til 17.658 kr. om måneden før skat.

Betingelser for dagpenge

Derudover skal følgende krav opfyldes:

  • Du skal være medlem af en A-kasse
  • Du skal have arbejdet 52 uger inden for de sidste 3 år
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Du skal være endeligt ophørt med din virksomhed 
  • Du skal have beregnet din dagpengesats.

Sygedagpenge

Som selvstændig har du ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. Sygedagpenge er en ydelse fra kommunen.
Du kan også vælge at tegne en sygedagpengeforsikring. Så kan du få sygedagpenge allerede efter den første sygedag.

Skattefradrag for forsikring

Fra og med indkomståret 2014 er der indført fradrag for selvstændigt erhvervsdrivendes præmiebetalinger til frivilligt tegnede syge- og arbejdsskadeforsikringer. Det har der ikke været tidligere, og der var dermed et klart eksempel på at der var forskel på selskaber og personligt ejede virksomheder.

Fradraget er betinget af, at forsikringen er omfattet af sygedagpengeloven eller arbejdsskadesikringsloven. På tilsvarende vis er der indført fradrag for sådanne udgifter for en medhjælpende ægtefælle, der beskattes af en del af virksomhedens overskud. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag.