Iværksætteri bør være en del af et vækstsamfundets kerneværdi, være en begejstringsakse i vores tankesæt.

Vi skal i Danmark leve af nytænkning, opfindsomhed og alternativ tænkning og handling! Ellers vil vores velfærdssamfund blive udsat for pres og på sigt beskæres. Mange internationale målinger og analyser viser, at de lande, som omgiver os, udvikler sig hurtigere og nogle endda langt hurtigere end Danmark. Fra at have været i toppen af barometeret for IT-parathed og innovation rasler vi støt og roligt ned ad skalaen. Det er let at blive sortsynet – og det er vi jo gode til i Danmark.

Min vinkel på dette indlæg vil være at stille spørgsmål til den måde, hvorpå vi som samfund forsøger at skabe iværksætterkultur, og om vi ikke skulle overveje, hvorvidt det ikke er tid til at ændre på denne samfundskonstruktion.

 

illustration-af-danmark
Jeg er selv af natur iværksætter og kan se muligheder i (næsten) alle ting – og det kan af og til skabe grundlag for, at min bestyrelse og interessenter har svært ved at holde sig langtidsfriske (det omvendte af stress). Hvad er det, der gør, at man – uanset hvilke forhindringer man bliver udsat for – har det gåpåmod til at ville nå et mål og udnytte de muligheder, som man ser. Man skal jo starte med at gøre noget og være åben over for de muligheder, der måske opstår.
Hvis man sidder i sin lænestol derhjemme og kigger på de evigt dårlige nyheder i fjernsynet med død og ødelæggelse, eller ser på den altid grundige DMI-vejrudsigten (mon ikke der er vind fra vest, let regn, med mulighed for opklaring en dag, og pollentallet er 4000, og hvis solen kommer frem, vil der være et UV-indeks på 5,6, så der er stor risiko for hudkræft). ”Fuck” må man ikke sige, siger sprogforskerne, men de fleste vil nok bliver siddende i sin lænestol, indtil der kommer en bedre vejrudsigt. Og ja, vi kan som danskere alle sammen blive rigtig enige om, at vejret er dårligt, hvis vi gejler hinanden op til det.

Men hvis man nu sammenlignede vejret med andre steder i verden, f.eks. nogle steder i USA, hvor de har tyfoner og oversvømmelser, så kunne det jo være, at vi kunne få skabt en begejstring for det danske vejr – optimist skal man jo være. Og hvad vil jeg sige med dette? Samfundsholdningsændring! Hvis vi træner på at tænke positivt og udnytte innovationen, vil der blive skabt rum for begejstring, som vil smitte, og mange nye og ofte skæve ideer vil få rum til at blive prøvet af.

Jeg tror, vi skal skabe meget mere begejstring og alternativ tænkning, være stolte over alt det, vi og vores virksomheder kan og turde rose vores medmennesker (også i medierne). Iværksætteri kræver, at der skabes frie rammer, mulighed for begejstring og alternativ tænkning, så man skaber den nysgerrighed og motivation til at prøve ting af, som måske en dag bliver til en Legoklods, Skype-tjeneste eller en dansk gourmet-restaurant. Begejstring skal være lovlig, må gerne udtrykkes i det offentlige rum og bør motiveres i alle dele af samfundet. De fleste iværksættere kommer ikke let til en succes, og de færreste overlever mere end 7 år. Det bør vi forsøge at lave om på.

Lad os skabe inspiration ved at byde andre udefra velkomne, fastholde legen også efter vi er gået ud af børnehaven. Det bør ske i folkeskolen, gymnasiet, erhvervsskolerne og universiteterne. Og så skal vi ældre (jeg er 57) huske, at vi skal arbejde på at ændre samfundet på en måde, som vores børn og børnebørn synes er interessant, og ikke som vi i vores tidsalder synes er ”tidssvarende”. Jeg sidder i masser af udvalg og bestyrelser, og de er alle – med respekt for dem som er lidt yngre end jeg – midaldrende. Repræsentationen af de unge er meget lidt udbredt. Og hvorfor det? Er det os, der ikke vil have dem med. Eller vil vi ikke vige en plads, fordi vi selv vil sidde der, eller gider de unge ikke spilde tid på de der gamle. Erfaring er vigtig – det er innovation også. Og der er noget modstridende her, for vores erfaring er ofte innovationshæmmende.

Erfaring er tillært i fortiden, men passer måske ikke ind i fremtiden. Og det er her innovation skal skabe ny og anderledes erfaring, som vores nuværende generation måske aldrig vil komme til bruge og ej heller forstå. Nå, men løsninger! Hvad med at lave en bestyrelsesalderskvotering, ligesom man har så travlt med at lave kønskvotering – hedder det vist ikke – men en bestyrelseskvotering. Man kunne også vælge at styre ved, at der skulle indføres innovationskvotering, så vi i ledelseslagene skubber grænser for innovationstænkning.

Herudover bør der lukkes langt mere op for risikovillige banklån, måske støttet af pensionsmidler, til små og mellemstore virksomheder samtidig med, at man skaber innovationsforstående bestyrelser omkring innovationstiltagene.

Flere udfordringer

Ydermere er der udfordringen med vores store administration af det danske samfund. Innovationen bliver hæmmet af store administrative byrder i form af markedsundersøgelser, arbejdspladsvurderinger, SkyLine lovgivning, logningsdirektiver, miljørapportering, reguleringer …. Og jeg kan blive ved. Der er alt for meget bureaukrati. Det skaber ikke grobund for innovation – eller rettere sagt, det bliver meget besværligt at komme i gang, uden at man opgiver, før man får begyndt. Samfundsinnovation – reducer bureaukratiet og lad os sætte målet om at blive verdens mindst bureaukratiske samfund.

Vi laver masser af innovation i GlobalConnect, fiberudbygning, cloud-tjenester, sikkerhed, WiFi, TV-produktion, støtter hospitalsklovne og skaber miljø for mange andre iværksætteres drømme og forretningsudviklinger. Det kræver kapital, og vi tjener heldigvis penge, så vi selv kan finansiere dette – men med bedre finansielle rammer for nystartede kunne vi lave meget mere og være med til at skabe et dansk innovationslokomotiv.

Der var tider, hvor bankerne var mere innovationspositive over for de små og ofte lokale innovationsinitiativer, men hvor reguleringen af banksektoren i dag gør det endog meget svært at skaffe fremmedkapital, og til og med selvom man vil sætte hus, familieejendele og alt, hvad man har på højkant, for at skaffe arbejdskapital til forretningsudvikling i en ny innovationsvirksomhed.

Bankerne har attraktive produkter med lavere forrentningskrav end egenkapital, men grundet den stærke regulering er deres risikovilje forståeligt nok meget begrænset – og det skaber ikke grobund for kreative iværksættere og dermed innovation.

Der er masser af innovationskraft i Danmark, og det er så vigtigt, at vi som samfund får den udnyttet maksimalt og samtidig til stadighed udviklet den, for at vi kan stå os i den globale konkurrence.

Niels Zibrandtsen, CEO, GlobalConnect A/S