Det er hårdt at starte ny virksomhed. Du skal have udviklet dit produkt og opbygget din kundekreds. Selvom du i starten ikke har de store indtægter, skal huslejen og de andre faste udgifter alligevel falde den første i måneden. Det er med andre ord svært at få overskud som ny virksomhedsejer.

illustration-af-mand-med-pengepose

Men med Vækstplanen 2012 gav regeringen mulighed for, at du kan få udbetalt noget af dit underskud. Du læste rigtigt. Hvis din virksomhed har underskud, kan du få udbetalt kolde kontanter. Som ved alle andre præmier, er der dog nogle krav, som skal være opfyldt, før skattefar giver dig pengene i hånden. Her kommer de krav, du skal opfylde, trin for trin:

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

For det første er det kun den del af dit underskud, der er blevet brugt på forsknings- og udviklingsaktiviteter, som danner grundlag for udregningen af, hvor mange penge, du kan få udbetalt. Det vil sige, at det kun er de penge, din virksomhed har brugt på for eksempel at udvikle nye eller forbedrede materialer, produkter eller systemer, som du kan opgive som udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Hvis du eksempelvis har fået udviklet nyt software (fx en hjemmeside) til din virksomhed, enten til eget brug eller som et koncept, du efterfølgende vil sælge som produkt, kan du få 25% af beløbet udbetalt.

Få udbetalt skatteværdien

For det andet er det selvfølgelig ikke hele beløbet, du kan få udbetalt. Af de samlede udgifter, du har haft til forskning og udvikling, kan du få udbetalt det beløb, der svarer til skatteværdien, som er på 25 % af udgifterne. Har din virksomhed et underskud på 100.000 kr., men 60.000 kr. er blevet brugt på forskning og udvikling, kan du opgive de 60.000 kr. og få 15.000 kr. udbetalt.

Der er dog en øvre grænse for udbetalingen på 1,25 mio. kr., hvilket svarer til at du har haft udgifter for 5 mio. kr.  Men allerede i 2015 bliver beløbet sat op, så du kan søge om at få udbetalt skatteværdien af udgifter op til 25 mio. kr.

Hvem kan søge?

Endelig er der det ”aber dabei” at reglerne kun gælder for virksomheder, der bliver drevet i selskabsform eller som selvstændig erhvervsvirksomhed, hvor virksomhedsordningen anvendes. Er din virksomhed under kapitalafkastordningen eller personskatteloven, kan du altså ikke benytte dig af muligheden for at få udbetalt noget af dit underskud.

Søg samtidig med selvangivelsen

For at søge om at få beløbet udbetalt, skal du sende ansøgningen, når du sender din selvangivelsen ind. Og udgifterne og selvangivelsen skal være for samme indkomstår. Du skal altså søge om udbetaling af udgifter i 2013 samtidig med, at du sender selvangivelsen for 2013 ind. Du kan ikke søge om udbetaling for udgifter fra 2012 sammen med selvangivelsen fra 2013. Men du kan søge SKAT om at få genoptaget indkomståret 2012, så du kan få ændret din selvangivelse til at vise det rigtige beløb.

Desuden skal du kunne dokumentere, hvilken del af dit underskud, der har været brugt til forskning og udvikling. Det gør du ved at sende regnskab og bilagsmateriale for udgifter sammen med ansøgningen. Der må ikke være tvivl om, hvilke beløb der er brugt på udvikling og forskning, og hvilke beløb der har været til resten af virksomhedens udgifter.

Opdater selvangivelsen

Til allersidst skal du sørge for at trække det beløb, du har brugt på forskning og udvikling fra det underskud, du opgiver på selvangivelsen. Det vil sige, at hvis din virksomhed har haft et underskud på 100.000 kr., men du søger om at få udbetalt skatteværdien af de 60.000 kr., som har været brugt på forsknings- og udviklingsaktiviteter, så skal du kun opgive 40.000 i underskud på din selvangivelse.

Hvis du lever op til alle disse krav, udbetaler SKAT pengene i november måned.

Er din virksomhed et datterselskab?

Hvis din virksomhed er beskattet sammen med andre virksomheder – fordi det for eksempel er et datterselskab – skal du være opmærksom på, at alle selskaberne bliver vurderet som én enhed, når du søger om udbetaling af skatteværdien af underskuddet. Det gælder både i forhold til at opfylde betingelserne, og når du søger og evt. får penge udbetalt.

Giver virksomhederne tilsammen underskud, kan du altså søge om udbetaling af skatteværdien af udgifterne til forskning og udvikling. Det behøver ikke nødvendigvis, at være den virksomhed, der har forsket, som har underskuddet. Den virksomhed, der har haft udgifterne kan godt have overskud, men i det store overordnede regnskab for alle virksomhederne, skal der være et underskud. Hvis det er tilfældet, er det på de selvangivelser, der har underskud, at du skal trække udgifterne til forskning og udvikling fra.