SKAT har fra 1. august 2013 indført, at alle virksomheder fik et nyt punkt ”Skattekonto” i deres tast-selv erhvervs menu. Herunder er en kort beskrivelse af, hvad denne konto indebærer og funktionen heraf.

Definition af skattekontoen

Skattekontoen blev indført 1.august 2013. Skattekontoen findes i menuen i TastSelv Erhverv. Skattekontoen giver det fulde overblik over virksomhedens skyld, tilgodehavende, ind-og udbetalinger.

Illustration-af-mand-der-sidder-i-stol-og-taenker-skattekonto

Har du sat dig ind i den nye skattekonto?

Indberetning

Indberetningsproceduren er uændret, og fristerne for indberetning er de samme. Som hovedregel fremgår virksomhedens indberetning dagen efter, at denne er foretaget, på skattekontoen.

Indberetninger hvor virksomheden skal betale, står med minus fortegn, indberetninger hvor virksomheden har penge til gode vil fremgå med positivt fortegn.

Indberetter virksomheden ikke rettidigt, fastsætter SKAT en foreløbig indberetning.

Så snart virksomheden indberetter, bliver denne fastsættelse erstattet af virksomhedens indberetning.

Betaling

Det er ikke muligt, at indbetale specifikt til en bestemt gæld.

Skattekontoen fungerer efter FIFO-metoden, det vil sige at, den gæld der har stået som skyldig længst tid, bliver betalt først. Samtidig skal man først indbetale det skyldige beløb tidligst 5 hverdage før betalingsdatoen.

Indbetaler man før, bliver pengene sat tilbage på virksomhedens bankkonto, NemKontoen.

Udbetaling

Har virksomheden penge til gode hos SKAT, bliver disse udbetalt til virksomhedens NemKonto.

Før udbetalingen sker, tjekker SKAT om virksomheden har gæld til SKAT. Har virksomheden gæld til SKAT, bliver dette beløb modregnet i virksomhedens tilgodehavende.

Har virksomheden ingen gæld, udbetales beløbet til NemKontoen.

Når udbetalingen sker, modtager virksomheden en udbetalingsbesked.

Udbetalingsbeskeden indeholder oplysninger om, hvad det udbetalte beløb består af.

Udbetalingsgrænse

Som standard er der fastsat en udbetalingsgrænse på kr. 100. Dette betyder, at alle beløb herunder ikke udbetales. Denne grænse kan virksomheder selv ændre i menuen for skattekonto under punktet udbetalingsgrænse.

Rettigheder til skattekontoen

Logger virksomheden på med Digital Signatur eller NemID, giver du dine medarbejdere eller rådgivere adgang til Skattekontoen under punktet ”Rettigheder til selvbetjening”.

Når der er givet adgang er der 3 punkter der kan autoriseres til:

  1. Skattekonto: Her kan den der får adgang udføre og råde over alle funktioner kontoen.
  2. Se skattekonto: Her kan den autoriserede medarbejder eller rådgiver se alt på skattekontoen, men der kan ikke foretages nogen ændringer.
  3. Skattekonto – AKR: Med denne rolle kan den autoriserede, redigere i kontooplysninger der er knyttet til skattekontoen.

Logger virksomheden på med TastSelv-kode er det ikke muligt, at tildele medarbejdere særlige rettigheder. Virksomheden kan stadigvæk autorisere rådgiver eller revisorer til at få adgang til skattekontoen.