Når man tænder for fjernsynet i den bedste sendetid, er der i dag en overvægt af online shops og services i reklameblokkene. De fleste online butikker sværger dog stadig udelukkende til online marketing.

Ofte med god grund.

Det er nemlig meget lettere at måle effekten på sine online aktiviteter, frem for de trykte medier, radio og tv, og der er naturligvis en vis risiko forbundet med at afprøve TV-reklamer.

I dette indlæg vil jeg komme ind på hvilke overvejelser man bør gøre sig, og hvornår det typisk kan give mening at markedsføre sin online butik via offline medier.

 

Få først styr på onlinedelen

Inden man begynder at gøre sig overvejelser omkring brug af offline medier,  er det vigtigt at have godt styr på sit online setup. Shoppen skal være godt gennemtestet og fri for diverse børnesygdomme, og så skal Analytics og retargeting være sat fornuftigt op.

På den måde har man mulighed for at gemme en cookie hos brugerne, til brug på fx Adwords og Facebook annoncering, som er meget brugbart, når man får mange nye brugere ind på siden.

Dermed bliver det nemlig muligt at gemme disse brugere i såkaldte ”målgrupper” og ”audiences”, så man kan ramme dem igen efterfølgende med Googles reklamer og Facebook-budskaber.

Jeg har ikke oplevet positive resultater med brug af annoncering i trykte medier ift. nethandel, men jeg har mange gode erfaringer med TV- og radioreklamer.

 

Har du et produkt der egner sig til radio og TV?

Inden man køber den store reklamepakke hos TV2, skal man gøre sig klart, at det er massekommunikation af øverste skuffe. Det er naturligvis muligt at segmentere en vis grad, ift. om man lægger sine reklamer op ad et program som ”Vild med Dans” eller ”Rigtige Mænd”, men uanset målretning vil man altid ramme meget bredt.

video

Derfor giver TV-annoncering kun mening, hvis man har et produktsortiment,  som henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen.

 

Test af med radio før du går på TV

tv

Jeg plejer at teste nogle radiospots i udvalgte områder af Danmark, før der tages en beslutning omkring at gå på TV.

På den måde kan man følge med i, om det giver en overvægt af nye kunder i de udvalgte postnumre. Det tegner et billede af, om massemedier kan være et fint supplement til onlineaktiviteterne.

Hos Refurb lavede vi denne test sidste år, og det var et positivt resultat i både by- og landområder, og derfor valgte vi at køre på TV senere samme år.

Vi lavede et spot som både fungerede med og uden billede, og på den måde kunne vi støtte op om TV-spottet i ugerne efter, ved at bruge lydsiden af spottet i lokalradioer. Det er ofte en billig måde at forlænge og booste effekten af et TV-spot.

Der er naturligvis stor forskel på radioreklamer og tv-reklamer, men det gode ved radioen er, at du normalt kan du få nogle rigtig gode late-sale priser,  og dermed lave en billig test for f.eks. 10.000- 20.000 kr.

Har du lyst at reducere risikoen yderligere, kan du starte din TV-kampagne på en lokal station som fx Tv2 Østjylland, og dermed få en indikation af effekten.