Er der fradrag, når jeg er ude og spise med medarbejdere? Med kunder?

Hvad gør jeg hvis jeg tager morgenbrød med på arbejde til både kunder og medarbejdere?

Og er der fradrag for golfbolde med firmaets navn, som jeg giver væk?

Hvornår bliver medarbejderne skattepligtige?

Repræsentation_reklame_mv

Hvilken omkostning?

Start med at afgøre, hvilken type omkostning der er tale om.
Er det en personaleomkostning, en reklameomkostning eller en repræsentationsomkostning?

Personaleomkostninger

En personaleomkostning er alle forhold virksomheden giver til medarbejdere. Det er fx løn, men også julefrokost, sportsarrangement, julegave, udlandsrejse, morgenbrød, lejlighedsgaver osv.
Det kunne fx være adgang til et sportsarrangement med sportstrøjer med firmaets logo.

Der er altid fuldt skattefradrag for denne type omkostning.

Spørgsmålet bliver, om den ansatte skal beskattes af det, som den får af virksomheden.

Reglen er, at medarbejderen ikke beskattes af julefrokost, sportsarrangement og sommerfest, så længe disse er almindelige. Hvis man tog 4 dage til Prag for at holde julefrokost, ville dette blive skattepligtig.
Medarbejderen er heller ikke skattepligtig af julegave, når denne holdes på eller under 800 kr. (år 2014).

Hvis fx morgenbrød er til både medarbejderne (personaleomkostning) og forretningsforbindelse (repræsentation, se nedenfor), skal disse deles op, således at de kan bogføres separat og behandles skattemæssigt separat.

Reklameomkostning

Reklameudgifter har til formål at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket.

Vurderingen af, om der er fradrag for udgiften til reklame, skal foretages på grundlag af en konkret vurdering af reklameværdien for virksomheden.

En udgift til reklame kan godt være delvis fradragsberettiget, hvis det vurderes at fx kun havdelen har reklameværdi for virksomheden.

Hvis et firmamærke (logo) eller firmanavn er sat på en gave på en iøjnefaldende måde, betragtes udgifterne i almindelighed som reklameudgifter, hvis de er fremstillet med reklameformål, der er fremstillet i et større antal eksemplarer og hvis de ikke er særligt kostbare (100 kr. eksklusive moms). Det er fx tilfældet med kuglepenne eller golfbolde.

Vær opmærksom på, at fx vin med label med firmalogo skal holdes under de 100 kr. plus moms per styk for at der er tale om reklameomkostning.

Logo er ikke nødvendig hvis uddelingen sker i forbindelse med et jubilæum, reception eller lignende og gaven er af ubetydelig værdi.

I et eksempel, som skat bringer, købte en ejendomsmægler 600 flasker vin med firmanavn og logo på etiketten. De 100 flasker, der blev givet til offentlige bankospil og en byggeudstilling, kunne fradrages som reklameudgift.

Derimod kunne de resterende 500 flasker vin, der blev foræret til kunder og potentielle kunder, kun fratrækkes som repræsentationsudgifter, dvs. med 25 pct. Se mere om repræsentation nedenfor.

Repræsentation

Hvis der afholdes reklameomkostninger over for en eller udvalgte personer, er der tale om repræsentation, som der kun er 25% skattefradrag for.

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som afholdes for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, og de afholdes over for personer, som ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere.

Det er fx omkostninger til måltider, restaurationsbesøg, drikkevarer, gaver, afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsindvielser, underholdning og fornøjelser, deltagelse i fx rejser, udflugter og ferieophold.

Hvis man fx spiser ude sammen med en forretningsforbindelse og betaler en regning på 1.000 kr. vil der være et skattefradrag på 250 kr. Da skatten udgør ca. 50%, er staten således med til at betale 125 kr. for middagen.

Det kan være svært at afgrænse reklame og repræsentation ved arrangementer i praksis. Tal med din revisor om de enkelte arrangementer.