For at få fuldt fradrag for en reklameudgift er der nogle betingelser, som skal overholdes. Udgiften skal afholdes overfor en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Udgifter til at fremme kendskab til virksomheden, gøre sig fordelagtigt bemærket og opretholde virksomhedens omdømme anses også som reklameudgifter med fuldt fradrag.

Hvornår er noget repræsentation og ikke reklame

Repræsentationsudgifter vil typisk være udgifter til måltider, restaurationsbesøg, tobaks- og drikkevarer, gaver samt opmærksomheder over for forretningsforbindelser og deres familier.
Udgifter afholdt til repræsentation kan kun fratrækkes med 25 % skattemæssigt, og der er som hovedregel ikke fradrag for momsen, men hvis udgifterne er af strengt erhvervsmæssig karakter, kan virksomheden få fradrag for 25 % af momsbeløbet ved restaurationsbesøg og 75 % af momsbeløbet for hotelovernatninger.

fradrag_reklame_udgifter(1)

Eksempler på reklameudgifter

Annoncer

Det er både annoncer over internettet og i trykte medier, som er fuld fradragsberettiget.

Reklameartikler

Artikler/ting, som er fremskaffet/fremstillet med henblik på reklame, skal have en kostpris på maksimum 100 kr. ekskl. moms samt være udstyret med virksomhedens logo eller navn. Det skal uddeles til kunder eller potentielle kunder. Det er fx kuglepenne med firmalogo.Dog kan man kun fratrække 25 %, hvis gaven er vin, tobak eller spiritus.

Messer, udstillinger, pressemøder og åbent hus-arrangementer

Der er fuldt fradrag på udgifter til messer, udstillinger, pressemøder og åbent hus-arrangementer.

Dette gælder også for drikkevarer, konfekture og mad så længe det ikke har karakter af bespisning. Det skal være et mindre traktement fx i form af en buffet, pindemadder, sandwich eller lignende. Arrangementet bør ikke holdes i tidsrummet kl. 11.00-13.00 og kl. 17.00-19.00 for derved ikke træde i stedet for frokost og aftenmad. Der må ikke være dækket op som til frokost og middag. Det skal foregå stående, gående eller med høje cafeborde, så deltagerne kan stå op.

En alt for komfortabel middag med flere ting at vælg imellem, og hvor der fx drikkes rødvin til maden, vil ofte blive anset for repræsentation med deraf følgende 25 % fradrag.

Jubilæer, receptioner, fødselsdage mv.

For at udgifter til jubilæer, receptioner, fødselsdage mv. skal være fuldt fradrags berettiget, skal begivenheden være tilknyttet til virksomheden. Begivenheden skal afholdes overfor en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Dette kan sikres ved fx at indrykke en annonce eller lignende. Formålet med arrangementet skal være klart salgsfremmende.
Der gælder de samme regler som ved messer, udstillinger, pressemøder og åbent husarrangementer, om at det ikke må træde i stedet for frokost eller aftensmad.