Mange virksomhedsdirektører og indehavere ønsker, at anerkende og belønne sine medarbejdere når eksempelvis flotte resultater opnås til jubilæer, til jul mv. I denne artikel fortæller jeg mere om reglerne for personalegoder.

Illustration-af-mand-der-giver-en-gave-til-en-anden-mand

Nogle gaver er dyrere at give end andre

Hvad er personalegoder?

Et personalegode spænder bredt og omfatter alt fra firmabil, kontante tilskud, frugtordning, tivolikort til sommer/fritidsbolig.

Det kan altså både bestå af rede penge, bonusordninger eller andre naturalier.

Der er specifikke regler og beløbsgrænser for hver personalegode, disse regler skal både arbejdsgiver og medarbejder være opmærksomme på.

Skal der betales skat af personalegoder?

Alt hvad en medarbejder modtager fra en arbejdsgiver, hvad enten der er tale om goder i form af naturalier, bonusordninger eller i kontanter, er som hovedregel skattepligtigt.

Pengegoder, går ind under A-indkomst og beskattes som løn. P

Personalegoder/naturalier beskattes som udgangspunkt som B-indkomst.

Indberetningspligt

Indberetningspligten optræder både hos medarbejder og arbejdsgiver alt afhængigt af, hvilket personalegode der er tale om.

I de fleste tilfælde er det virksomheden der skal indberette enten A-indkomst eller B-indkomst.

Eksempler hvor arbejdsgiver ikke skal indberette værdien af personalegodet er:

• Goder omfattet af den nye bagatelgrænse (1.000 kr.)

• Privat benyttelse af goder som er tilgængelige af hensyn til arbejdet

• Goder omfattet af den gamle bagatelgrænse (5.500 kr.)

Medarbejderen har indberetningspligten på ovenstående goder, disse oplysninger skal opgives på selvangivelsen.

Bagatelgrænser

Der er fastsat to bagatelgrænser for personalegoder.

Bagatelgrænse for goder der har en konkret sammenhæng med arbejdet er kr. 5.500.

Personalegoder der ikke har konkret sammenhæng med arbejdet skal medarbejderen beskattes af hvis den samlede værdi af godet/goderne overstiger en samlet værdi på kr. 1.000.

Dette betyder, at hvis værdien af personalegodet der ikke har konkret sammenhæng med arbejdet overstiger de 1.000 kr med eksempelvis 200 kr. skal medarbejderen beskattes af det fulde beløb på kr. 1.200.

Personalegoder med særlig beregning

Nogle personalegoder tæller ikke med under bagatelgrænsen, da disse goder bliver beskattet på en anden måde.

Disse goder er blandt andet:

• Fri bil

• Fri telefon

• Fri bolig

Skattefrie godter

Der er nogen særlige goder medarbejderen ikke skal beskattes af dette er eksempelvis computer, telefon, kaffe, te, vand og frugtordninger der stilles til rådighed i arbejdstiden.Julegaver op til 700 kr. årligt, firmafester og arrangementer såsom sommerfester, julefrokost, idrætsdag m.v, er også undtaget fra skattepligt.
Bemærk skattepligten på andre goder og bemærk særligt arbejdsgiverens indberetningspli