Kan jeg omdanne til et selskab hvis jeg har startet en personligt ejet virksomhed?

At starte et selskab

Når du har startet en personligt ejet virksomhed, er der mulighed for at omdanne dette til et anpartsselskab eller et aktieselskab.

Måden det kan gøres på er ved, at lave en skattefri omdannelse eller en skattepligtig omdannelse.

Til omdannelsen skal revisor og advokat, foretage beregninger, for at vide, hvad den personlige virksomhed er værd.

Skal jeg have penge op af lommen?

Hvis din personlige virksomhed har aktiver for over kr. 80.000, så vil du have råd til, at stifte et anpartsselskab.Hvis det er tilfældet skal du ikke betale noget for selskabet.

Derimod er der den forskel mellem den skattefrie og skattepligtige omdannelse, at ved den skattefri omdannelse, vil skatten, på de aktiver der skal overdrages til selskabet, blive udskudt til, når aktiverne sælges eller skrottes i selskabet.

I modsætning til den skattepligtige omdannelse, hvor du skal betale skatten af omdannelsen med det samme. Den skattepligtige omdannelse vil derfor være mere likviditets krævende.

Om du vælger den skattefrie eller skattepligtige, skal komme an på din likviditetsmæssige situation, når du foretager omdannelsen. Du vil komme til at betale det samme i skat, men ved den skattefrie omdannelse kan du udskyde skatten.

Det arbejde der skal gøres ved en omdannelse, gøres ved hjælp af revisor og advokat og de vil også kræve et honorar for deres arbejde.

 

illustration af mand der sparker en mand fra SKAT i numsen

I nogle tilfælde kan man godt undgå SKAT

Skattefri eller -pligtig?

Ved den skattefrie virksomhedsomdannelse, har du mulighed for at udskyde den skat, der påhviler de overdragne aktiver. Den udskudte skat vil dog forfalde til betaling, når du sælger eller skrotter de enkelte aktiver, som har skabt den udskudte skat.

Den skattefrie virksomhedsomdannelse skal også være sket senest 6 måneder efter udløb af virksomhedens regnskabsår, dvs. at hvis din personlige virksomhed har udløb af regnskabsåret 31. december, så skal omdannelsen være foretaget senest den 30. juni.

Når den skattefrieomdannelse er foretaget skal SKAT have besked om det senest 1 måned efter.
Som hovedregel skal hele den personlige virksomhed overdrages til selskabet, dvs. alle aktiver og passiver skal overtages af selskabet.

Der er dog en undtagelse til denne hovedregel, og det er, at der er mulighed for at holde en eventuel ejendom udenfor omdannelsen. Ved at holde ejendommen ude fra omdannelsen, kan du nu leje din ejendom ud til det nye selskab du har stiftet.
I den skattepligtige virksomhedsomdannelse er der færre krav. Der er fx ingen frist for hvornår omdannelsen skal foretages.

Du behøver ikke overdrage hele virksomheden på en gang, du har dermed mulighed for at overdrage din virksomhed over flere gange. Dog er der et krav om, at den del af virksomhed der overdrages til selskabet, skal være en samlet erhvervsmæssig virksomhed.

Ved den skattepligtig omdannelse, vil skatten på aktiverne forfalde med det samme. Et af kravene for en skattepligtig virksomhedsomdannelse er, at selskabet der overdrages til skal være 100 % ejet af dig.

Der er også krav, som er ens for begge omdannelsestyper, fx skal der laves en vurderingsberetning og en åbningsbalance, ved begge tilfælde.

Skal – skal ikke?

Når du til sidst står med valget mellem, om du skal eller ikke skal foretage denne omdannelse, er der nogle aspekter, du skal tage med i dine overvejelser.

Når du har et selskab, så hæfter du kun med selskabets egenkapital. I modsætning til en personlig virksomhed, hvor der en personlig hæftelse, hvilket vil sige, at banker, kreditorer og andre der skyldes penge til kan komme til dig og sige de vil have deres penge. Dermed er sikkerheden for dig personligt større ved et selskab.

Derimod skal du indsende det årlige regnskab ind til erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Ved en personlig virksomhed er fristen for at indberette virksomhedens resultat 6 måneder efter årsregnskabets udløb.

Men i sidste ende skal du opveje om det kan betale sig, at bruge penge på en omdannelse i forhold til den sikkerhed du efterfølgende får ved at have et selskab.