På KRÆS vil vi løbende følge og rejse tilbage i tiden med direktør Niels Zibrandtsen.

Vi kigger på de skilleveje og de valg som iværksætteren har truffet på sin vej mod skabelsen af millionforetagendet; GlobalConnect – som idag omsætter for knap 500 millioner kroner.

Vi starter med en introduktion til virksomheden  og  derefter dykker vi ned i de altafgørende valg, som er truffet både under opstart, i drift, under udvikling samt i krisetider.

Illustration-af-to-maend-der-bokser

Som ivæksætter må man engang imellem tage nogle hårde kampe

GlobalConnect blev født ud af EU’s generelle ønske om at nedbryde de nationale monopoler og skabe ny innovation og vækst. Liberaliseringen af telemarkedet skete i 1997, hvor medlemsstaterne blev bedt om at åbne deres telemarkeder for konkurrence, og dette paradigmeskift udnyttede GlobalConnect.

Vi evnede at skabe interesse hos store – endog meget store – internationale operatører for vores meget lille virksomhed og de ideer, vi havde dengang. Paradigmeskiftet lokkede enorme amerikanske investeringer til Europa, og alene virksomheder som Song Networks, Pangea, 360Networks har tilsammen investeret mere end 12-15 milliarder i Skandinavien og var fundamentet for, at teleindustrien fik et markant løft.  Disse udenlandske selskaber skabte en økonomi for innovation i den danske teleindustri, som blandt andet førte til, at GlobalConnect i dag er en stærk infrastrukturbaseret operatør.

Mange af konkurrenterne skabte nye tjenester og prispolitikker til fordel for de danske forbrugere, og i dag har vi et meget stort udbud af tjenester, som vi ante-1997 slet ikke kunne forestille os leveret i det prisniveau og den kvalitet, som de leveres i dag. Dette skyldes åbning af markedet eller sagt på en anden måde bruddet på monopolet.

Der var mange danske og udenlandske innovatører, der tog chancen og skabte forretninger, arbejdspladser og værdier for det danske samfund. Denne udvikling har været sund og skubbet til iværksætterlysten i det danske samfund samtidig med, at videnssamfundet er blevet meget stærkt fremmet.

Men bagsiden af medaljen har været, at danskerne har tabt et monopol, som ikke stod distancen internationalt og havde 22.000 arbejdspladser, der idag er reduceret til under 7000 ansatte.

Kapitalfondene, som senere købte det tidligere monopol, medførte, at et stort skatteprovenu havnede andre steder end i den danske statskasse.

Alt i alt har monopolbruddet nok været sundt, da udviklingen i telemarkedet som sagt har betydet udvikling og omkostningseffektivisering af telemarkedet, og det er sket på bekostning af et stort dansk monopolselskab.

GlobalConnect er et dansk selskab, som har brudt flere monopoler, og det er måske en del af vores værdisæt. Vi brød monopolet mellem TeleDanmark og Telia, som helt efter gældende principper havde lavet teleudvekslingsaftaler mellem Danmark og Sverige med hinanden.

Vi valgte sammen med Forskningsnettet og Tele2 at lave en alternativ forbindelse mellem de to lande, og det endte med, at priserne efter ganke få år var faldet med en faktor 10, og der er i dag ingen forskel på, om man krydser Øresund eller tager trafik til Jylland. Når der sker et paradigmeskift – et regulatorisk skift, en ny teknologi eller en ny udfordrer i markedet – så er der næsten altid forretningsmuligheder og ofte gode forretningsmuligheder.

Man skal tage bestik af timing, egne kompetencer og have modet til at gå op mod interessenter i markedet, som bestemt ikke ønsker denne markedsændring. Man vil møde irrationelle prissætninger og uvilje til at få adgang til f.eks. infrastruktur og kunder.

Man skal have medarbejderne med – for der er altid noget, som er uforudsigeligt, og som kræver en ekstraordinær indsats fra medarbejderne. Men når man er lykkedes som i GlobalConnect’s tilfælde, giver det en god følelse og en stolthed over at have været med til at skabe et markedsmæssigt paradigmeskift.

Som monopolbryder er det så lidt ærgerligt at se, at der de seneste år politisk er åbnet op for at skabe nye regionale monopoler, som bruger elmonopolets ressourcer til at skabe nye infrastrukturmonopoler – til og med ved skattebegunstigelser, som almindelige, kommercielt drevne selskaber ikke kan konkurrere imod på almindelige markedsmæsige vilkår. Monopoler skaber usunde markedsvilkår og hæmmer innovation.

GlobalConnect har brugt sin viden fra den danske model i Tyskland, og det er lykkedes. Det var meget interessant, da vi brød telemonopolet mellem Danmark og Tyskland, hvor vi frejdigt gravede fiberkabel og rør ned hen over grænsen mellem Danmark og Tyskland, uden at nogen nogensinde spurgte efter vores pas (dengang skulle man vise pas).

Vi har ekstra rør, og vi har overvejet, om man kan bruge et eller flere til at transportere øl i hen over grænsen – så har man ikke problemet med pant på alluminiumsdåser eller på glasflaskerne!

Nå, men der er nok noget med en bevilling eller nogle afgifter, vi lige skal have styr på, inden vi går i gang.

GlobalConnect har endvidere brudt monopolet på transport af TV-signaler, da vi har oprettet et datterselskab, der transporterer al TV2’s og ViaSat’s originalmateriale rundt, når der bliver optaget sport i Danmark. Det var tidligere et område, som alene TDC sad med, men nu er der fri konkurrence på dette marked.

GlobalConnect’s overordnede ide er, at alle tjenester og ydelser leveret af GlobalConnect laves som monopolfrie. Det vil sige, at vi stiller vores ydelser til rådighed på lige vilkår for alle – også vores konkurrenter.

Konkurrence på markedsmæssige vilkår er sundt – monopoler er usundt.

Niels Zibrandtsen

Adm. Dir. GlobalConnect