Mbillede af Martin Roulundartin Roulund Jakobsen er marketing chef for Crowne Plaza Copenhagen Towers og står bag hotellets strategiske markedsføringsaktiviteter i Danmark og internationalt.

Det er Martins opgave at definere kædens digitale tilstedeværelse, styrke brugernes brandforståelse og skabe integration mellem de forskellige digitale platforme og den konventionelle markedsføring.

Han er en travl mand med klare holdninger og mål. Hans dybtgående kendskab og præcise arbejde med markedsføring har vundet ham op til flere priser.

 

Vi bevæger os mod en ny digital tidsalder. I tidligere markedsføringstider var den gyldne læresætning CONTENT IS KING. Det stod bøjet i neon. Men tiderne har skiftet. Markedsføring har udviklet sig. Platformene har multipliceret sig og brugerne flytter på sig. Derfor det ikke længere nok kun at tænke indhold, som med så meget andet, bliver man nødt til at tænke integration. CONTENT IS STILL KING men kan ikke længere stå alene. Platformsintegration er kongens nye højre hånd.

 

Hvad betyder så det? Det betyder; at alle ens markedsføringstiltag skal være med til at skabe en samlet brandforståelse også selvom markedsføringen sigter mod forskellige målgrupper eller medier. Der skal selvfølgelig udvikles en differentieret content-strategi hvis man er på flere platforme. Strategien skal imidlertid give et samlet og stærkt billede af brandet.

Det nytter altså ikke noget, at brande sig selv som et frækt hipster hotel på instagram, hvis man profilerer sig som eksklusivt golf hotel på linked-in. Det betyder ikke, at det er umuligt, at have to budskaber men derimod at disse budskaber skal passe sammen.

For at skabe synergi må man have en knivskarp forståelse af sit brand. ”I dag henviser brandforståelse ikke udelukkende til produktet. De sociale medier er med til at føre branduniverset væk fra produkt og hen mod værdier og oplevelser. Det betyder mange nye muligheder for meningsfuld indholdsintegration. Tag f.eks. Carlsbergs nye gå-i-byen pap.”

Her kan brugerne registrere deres færden i byen. De kan finde venner og bekendte, som også har downloadet app.’en og dele ruter over gå-i-byen steder. App.’en er også tæt forbundet med face book for at gøre det nemt for brugerne at finde venner og dele ruter og information om, hvor byturen går hen lørdag aften, eller hvor byens bedste koncert er.

Carlsberg bryggerierne har ikke direkte noget med byliv at gøre, – men det giver mening når man blander øl, fest, farver og det sociale brugeraspekt ind i billedet – Carlsberg er altså ikke længere bare øl men også oplevelser i byen. På denne måde har man har nye muligheder for at forstærke sit brand.

Vi skal ikke bare være tilstede online

Fordi forbrugerne bliver mere bevidste om integrationen mellem brandværdier, medier og oplevelsen, kræver de sociale medier mere end blot et tilstedevær. Der skal være et mål og en plan med tilstedeværet.

Det betyder også at man som ny virksomhedsejer må være disciplineret i sin brug af de sociale medier. Først må man skabe sig en forståelse af medierne og derefter udvælge det medie, der vil være den bedste platform for ens virksomhed.

Start med en platform, find ud af hvilket content, der både er interessant for din målgruppe og på samme tid underbygger din brand-identitet. Der må ikke være diskrepans, det handler om at skabe synergi. Evaluér løbende din content-strategi, således at du hele tiden kan forbedre ikke bare kommunikationen men også din målgruppe-forståelse. Efterhånden som du får styr på et medie kan du tilføje flere. Husk at et hvert medie er unikt ligesom brugerne – så hold fingrene fra ”publicér til alle” funktioner.

Få for guds skyld styr markedsføringsloven og retningslinjer

”Få styr på reglerne” Martin understreger det igen og igen.” Læs retningslinjerne for dit udvalgte medie og sæt dig ind i markedsføringsloven”. Han hæver stemmen, ” facebook er overhældt med konkurrencer, der bevæger sig på kanten af loven og som er i direkte strid med facebooks retningslinjer”.

Du kender dem som Share, like, comment” konkurrencer, – hvor deltagelse kræver at du kommenterer, synes om eller aktivt deler indholdet på facebook. Denne konkurrenceform er lovstridig, da konkurrencer skal afholdes i tredjeparts applikationer, hvor facebooks funktioner ikke bliver brugt som en betingelse for at deltage i konkurrencen.

Hvis du ikke overholder reglerne, kan din virksomhed få en betydelig bøde. Præcist hvor meget sådan en bøde lyder på er usikkert, men afgøres i forhold til antallet af deltagende. Det kan med andre ord hurtigt blive en meget dyr forretning at lave ulovlige konkurrencer. I værste tilfælde kan din side blive lukket og alt dit arbejde vil være forgæves.

Hav en personlig politik

Når du kender markedsføringsloven og de relevante retningslinjer, opfordrer Martin i øvrigt til, at du bruger denne nye viden som et grundlag for at gennemtænke og formulere en god personlig politik for dine medier.

Retningslinjer er med til at definere og opretholde en god tone i debatter – samt belyse hvordan kunden kan bruge dit medie. Virksomheder skal være åbne og parate for, at facebook let kan blive en serviceskranke på godt og ondt og dette skal være med i overvejelser når man lægger sin strategi.

 

Det enormt let for en kunde, at bruge facebook til at ventilere sin vrede. Man kan sidde hjemme i sofaen, hidse sig ordentligt op og så lukke det hele ud på facebook. Det er en meget lille konfrontation for brugeren, – men meget skadeligt for en virksomhed.

Det vigtigt at have nogle fyldestgørende retningslinjer, så man kan moderere dialogen på de sociale medier. Det er i øvrigt vigtigt at understrege, at disse retningslinjer gælder for modtager – såvel som afsender.

Din personlige politik beskytter din virksomheds omdømme og medvirker til at minimere tvivlsspørgsmål i forhold til diverse juridiske problemstillinger. Men en god social mediepolitik kan gøre mere end at afværge problemer, – det kan også medvirke til en øget brandforståelse .

Marketingchefens 9 bedste råd til nye virksomheder

 

  • Get the basics, – få styr på reglerne
  • Fokusér på en platform ad gangen
  • Forstå dine værktøjer og brug dem optimalt
  • Gør det grundigt og ikke halvt
  • Planlæg, planlæg, planlæg
  • Hav et mål eller en KPI for ALT, hvad du gør.
  • Definér din personlige politik
  • Sociale medier SKAL være en del af dit marketing-mix
  • Tænk platforms-integration