Hvor stor en ejerandel bør man forvente at skulle overdrage til en investor, når man skal rejse ny kapital til sin virksomhed? Det hurtige svar ville være alt mellem 0 og 100%, og det skyldes, at der er mange forskellige faktorer, som har indvirkning på forholdet mellem investor og iværksætter.

 

Fra 0-100 i en kapitalrejsningsproces

Risiko og afkast

En virksomhed kan betragtes som et aktiv, altså en ressource, som forventes at kunne skabe fremtidige afkast for ejeren. Derfor vil en investor i en kapitalrejsningsproces vurdere sandsynligheden for, hvorvidt virksomheden der søger kapital kan generere et afkast samt sandsynligheden for, at virksomheden ikke klarer sig.

Det bagvedliggende grundlag er selvfølgelig en større omgang at gå i dybden med, men kort sagt så hænger risiko og afkast uløseligt sammen. Derfor vil en investor som oftest betragte virksomhedens fremtidige risiko og potentiale, og betinge sig en så stor ejerandel som muligt – der som minimum hænger forholdsmæssigt sammen med det afkast investor ønsker, og den risiko investor vurderer, at hun eller han tager.

På den anden side vil du som virksomhedsejer også vurdere risikoen og afkastet af en mulig investering. Hvor langt kan du drive din virksomhed for de penge, som kommer fra investoren, og hvor stort et afkast vil du senere så forholdsmæssigt få ud af den investering? Hvor sandsynligt er det, at investorens profil kan tilgodese din og din virksomheds fremtidige udvikling, og hvad er risikoen ved de betingelser som investoren stiller?

Kontrol

Som virksomhedsejer vil du oftest helst bevare så meget kontrol med din virksomhed som muligt. Derfor vil dit primære formål være at begrænse den ejerandel, som du skal afgive for at få kapital fra en investor. Der kan selvfølgelig være overdragelsesmodeller, som muliggør, at du bevarer kontrollen, selvom du overdrager den væsentligste del af ejerskabet til en investor, men så vil man ofte skulle finde en løsning, hvor investor bliver tilgodeset for at tage en større risiko – tit i form af afkast.

Investoren vil som du, også ofte have et ønske om at opnå så meget kontrol med virksomheden som muligt. For jo bedre mulighed investor har for at påvirke sin investering, jo mindre risikabel vurderes den at være. Derfor skal man bruge noget tid på at overveje, alene og sammen med investor, hvad den mest fordelagtige model vil være for begge parter.

Værdien af virksomheden

Virksomhedens samlede værdi og den forholdsmæssige ejerandel man vil kunne komme til at overdrage er også forbundet, men som med alt andet er det med forbehold.

Det er sjældent, at to eller flere personer har den samme opfattelse af værdien på en virksomhed. Uanset om folk har de samme informationer tilgængelig, vil deres betragtninger af en virksomheds potentiale og risiko være vidt forskellige. Dels skyldes det, at folk har forskellig baggrund, som medfører, at de kan se forskellige styrker og svagheder i virksomheden, og dels skyldes det, at de har forskellige opfattelser af de muligheder og trusler som omgiver virksomheden. Som eksempel er de største børsnoterede selskaber omfattet af en ganske omfattende oplysningsforpligtelse om deres forhold, og der foreligger derfor et informationsrigt materiale til rådighed for alle, der ønsker indsigt i virksomheden. Mange dygtige eksperter bruger store mængder ressourcer og tid på at analysere disse virksomheder, men alligevel er det sjældent, at disse eksperter på noget tidspunkt er enige om, hvad virksomheden bør være værd. Og det bliver ikke mindre kompliceret når der er tale om mindre og mellemstore virksomheder, hvor størstedelen af den vigtigste information ikke er tilgængelig for udefrakommende, fordi disse virksomheder ikke er omfattet af samme oplysningsforpligtelse.

Investor og dig

Investorer kommer i mange afskygninger. Venner og familie, formuende personer, tidligere iværksættere som har været hvor du er i dag, Venture Capitalister, seed fonde og vækstmiljøer, Private Equity og mange andre. Hver især har de deres styrker og svagheder og forhold til risiko og afkast. Kemi og tiltro er nødvendige faktorer imellem ejer og investor – og skal prioriteres højt. Samtidig er det vigtigt, at man skelner mellem kloge penge og investorer.

I en kapitalrejsning vil du og investor i den første periode være på hver sin side af forhandlingsbordet – hver især med jeres forventninger, forudsætninger og krav. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at når forhandlingerne er færdige og processen gennemført, ja så er I langt hen ad vejen på samme side og har langt hen ad vejen det samme formål med virksomheden.  Man skal ofte tænke på ”at the end of the day” så er det money talks – men ofte i mindre virksomheder vil der være en gensidig afhængighed. Investor kan ikke drive virksomheden og ejer har ikke pengene, men sammensætningen er nøglen til succes. Så overvej i højere grad om du kan leve med den investor som du vil få med om bord, og om den kapital som tilføres kan skabe mere værdi for din virksomhed – end hvis den ikke fik tilført nogen.