Kapital-skattekiste

 

Som rådgiver og mægler i DealHaus ved kapitalrejsninger for ejerledere af mindre og mellemstore virksomheder, ved vi, at likviditet til vækst er noget, der er særligt stort fokus på – ikke mindst her i kølvandet på finanskrisen, hvor det nogle gange kan være en udfordring at opnå bankfinansiering af virksomhedens vækst. Vi bliver mødt med et engagement og en kæmpe passion for værdiskabelse fra de iværksættere og etablerede virksomhedsejere, vi taler med, og en kapitalrejsning kan ofte flytte fokus fra det, som disse ejerledere er bedst til – nemlig at drive deres forretning.

Vi har i dette indlæg valgt at sætte fokus på ejerledede virksomheder, som befinder sig relativt tidligt i deres livscyklus, samt hvilke overvejelser man skal gøre sig, før man forsøger at skaffe kapital.
Som virksomhedsejer kommer du med høj sandsynlighed ud for, at virksomheden har behov for mere kapital, end den i en periode kan skabe – ofte fordi virksomheden er inde i en vækstfase. Men hvad enten det er vækst, omstrukturering eller en helt tredje årsag, har virksomheden behov for at få tilført likviditet, så du og virksomheden kan få udført de nødvendige planer.

Penge er ikke alt – nogen gange!

Ok – så du skal bruge yderligere kapital til din virksomhed. Men hvor mange penge skal du i virkeligheden bruge? Mange penge er altid rare at have, men hvad enten den nytilførte kapital kommer i form af lånefinansiering eller investorkapital, kommer pengene med en pris og en forbundet risiko, som er vigtig at tage med i sine overvejelser.

Men gør man et godt forarbejde, vil tilførslen af midler også kunne skabe et fornuftigt grundlag for virksomheden til at vokse videre på og skabe mere værdi, end hvis man havde været kapitalen foruden. Så det allerførste, du bør gøre, er at overveje, hvor mange penge du reelt har behov for, for at gennemføre dine planer, og om der er andre former for kapital, som kunne erstatte dele af eller komplementere den likviditet, du står og mangler for at kunne eksekvere dine planer for virksomheden.

For med særligt investorkapital kommer ofte muligheden for at få videns-kapital eller arbejdskraft fra investor med i aftalen, når vedkommende indskyder penge i din virksomhed. Investor vil kræve en ejerandel i din virksomhed for kapitalindskuddet og bærer således en del af virksomhedens risiko i sin investering.

Derfor har investor altid virksomhedens velgående for øje og vil ofte være parat til at bidrage med sine kompetencer og/eller ressourcer.
Det er dog også vigtigt at gøre sig grundige overvejelser, om i hvilket omfang du er villig til at afgive medindflydelse, til gengæld for den kapital du har brug for, og hvilken type investor du ønsker at få med ombord. Afhængigt af investorens profil vil denne ofte have en række krav for at sikre sig, at de penge, der bliver investeret, får et fornuftigt afkast eller bliver anvendt til formål, som er i overensstemmelse med investors interesse.

20% af noget stort er mere end 100% af ingenting!

Godt så – nu har du gjort dig nogle indledende tanker, om hvor meget du skal bruge og gjort dig nogle overvejelser, om hvilken profil den optimale investor skal have. Men det er mindst lige så vigtigt, at du også forbereder dig selv og din virksomhed til at søge kapital.

Overvej, hvordan din virksomhed ser ud for en udefrakommende. Er der styr på alle dine vigtige dokumenter, bogføringen, budgetter og forretningsplaner? Vær forberedt på, hvad du mener din virksomhed er værd, men sørg også for i videst mulige omfang at lave et realitetstjek, og vær ærlig over for dig selv. Urealistiske forventninger kan ofte ødelægge grundlaget for en forhandling, og i værste tilfælde vil du ikke finde nogle investorer, som vil indgå en aftale med dig. Til gengæld er det en god øvelse at overveje, at 20% af noget stort er mere end 100% af ingenting. Så det kan godt være at investor kræver lidt mere, end du forventede, men måske kan du og investor få så godt et samarbejde, at dine oprindelige planer med investors hjælp faktisk kunne blive endnu bedre, end du først forventede.

Tænk også over, hvordan du vil præsentere dig selv over for en investor, og øv dig i at tale, som stod du over for en investor. En stor del af alle gode aftaler i livet handler jo i bund og grund, om hvordan du kommer ud af det med den, der sidder på den anden side af bordet. Så jo mere du øver dig i at præsentere dig selv på en skarp og indbydende måde, desto stærkere står du i investors øjne.

En fordel kan ofte være at alliere sig med sine nærmeste rådgivere i forarbejdet til en sådan proces og identificere de objektive forhold omkring dine planer for at definere, hvor meget kapital virksomheden har behov for. Din revisor kan for eksempel assistere med udarbejdelse af et budget, og andre rådgivere kan klæde dig på, til hvilken form for kapital du bør søge, sparre med dig om præsentation og assistere med udarbejdelse af de nødvendige dokumenter.

Kapitalrejsning kræver tid og ressourcer – men begynder du her, er du allerede kommet langt. Nu er det bare med at gå i gang.
Hvad skal vi sætte fokus på næste gang?

Da dette er vores første blogindlæg her på KRÆS, er I meget velkomne til at kommentere og dele jeres tanker om, hvad der er relevant for jer i forhold til kapitalrejsning og forberedelse til samt køb og salg af virksomhed. Så vil vi herefter forsøge at sætte fokus på jeres ønsker.