Al begyndelse er svær også når du starter virksomhed; Der skal tages stilling til virksomhedsform, navn, binavne, adresse, hjemstedskommune, hvornår man skal starte aktiviteten, om man har ansatte, hvordan man eksporterer og importerer osv.

I denne artikel regner vi med, at du starter et anpartsselskab. I en anden artikel behandler vi dine muligheder ved opstart.

tegning af computer med graf over lønudgifter

Når man starter virksomhed, kan det være svært at få overblik over alle indberetninger

Indberetninger det første år

I et forsøg på at overskueliggøre ihvertfald de indberetninger der skal laves, har jeg udformet følgende oversigt over de mest almindelige indberetninger for det første virksomhedsår.

  • Der skal hver måned laves løn
  • Der skal hver måned laves eksport til andre EU lande.
  • Hvert kvartal skal der laves moms.
  • Regnskab skal laves årligt.

Løn

Der skal ske en indberetning, hver gang du eller en andet ansat i selskabet får løn.

Alle lønninger kræver indberetning. Det gælder også personalegoder, som overstiger 1.000 kr. Fx vil en ipad til privat brug der gives som bonus til bedste sælger, udløse indberetningspligt.

Brug evt. et lønbureau og vælg nogen der integrerer med et regnskabsprogram. Hos Actis arbejder vi med nogen, vi tror, er de bedste, og dét vil du også opleve, når du skal have lavet løn – at din revisor har en foretrukken partner.

Undlad at tage nogen, hvor din revisor eller andre får henvisningsprovision – det slører billedet.

Eksport

Ved salg til andre EU lande skal der indberettes til listesystemet månedligt (EU salg uden moms).

Perioden måned kan ændres til kvartal under visse omstændigheder.

Moms

Hvert kvartal skal der indberettes moms. Dette skal ske på baggrund af bogføringen.

Man er nødt til at bogføre snarest muligt efter en transaktion. Et selskab som har meget få antal transaktioner, bogfører selvfølgelig sjældnere.

Du opkræver moms hos dine kunder (undersøg om din omsætning er med/uden moms). Denne moms tilbagebetales til SKAT som udgående moms.
Til gengæld har du fradrag for indgående moms, for de fleste bilag som har moms på sig. Du får med andre ord penge tilbage fra SKAT.

Udgående moms (salg) fratrukket indgående moms (køb) og mange afgifter betalt i kvartaler, giver betalingen af moms.

Momsen skal indberettes digitalt.

Denne moms skal være indberettet og betalt senest 40 dage efter indberetningen. Dette ændres i 2014.

Regnskab

En gang årligt skal der laves regnskab. Dette skal være indberettet digitalt senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Dvs. at hvis du bruger kalenderåret som regnskabsår, skal regnskabet indsendes senest 31. maj året efter.

Dette regnskab baserer sig på virksomhedens bogføring. Herudover kommer, at du styrer din virksomhed efter bogføringen.

Bogføringen betyder altså en del hel, og bruges til meget. Start med et overblik over disse processer hos din revisor.