“Her henter jeg inspiration og nyt syn på tingene. Får ideer til konkrete løsninger på arbejdets udfordringer – alt sammen i en professionel atmosfære, hvor paraderne er nede og alle har en oprigtig vilje til at se hinanden lykkes.”

“Jeg bliver udfordret og inspireret.”

“Jeg får sparring på virksomhedsrelaterede problemstillinger samt faglig udvikling. Netværket gør, at jeg føler mig ajour på nyeste viden.”

human network

Når et netværk bidrager med ’added value’

Formålet med et professionelt netværk er erfaringsudveksling mellem f.eks. en bestemt gruppe af fagpersoner og debat omkring specifikke områder. Netværket skal diskutere aktuelle udfordringer og løsninger samt have en god vægtning mellem faglig inspiration og social networking.

Måske er du allerede en del af et eller flere netværks? Men hvorfor ikke være ham/hende som skaber et netværk inden for dit ekspertområde og agerer facilitator? Du ejer måske en IT-virksomhed og inviterer IT-specialister – eller er konsulent inden for strategiimplementering og inviterer virksomhedsledere i mellemstore virksomheder.

Vil du være med?

Du inviterer kunder, potentielle kunder, konkurrentens kunder, relevante eksperter til at dele erfaringer og får inspiration fra relevante indlægsholdere flere gange årligt – imens der skabes ny forretning. Dit udbytte er både ny viden, nye relationer samt en super mulighed for at give værdi og opbygge tillid til eksisterende og nye kunder.

Du kan starte med at undersøge interessen: ”Jeg skriver til dig for at høre nærmere om din interesse i at være en del af et nyt netværk. Det er tænkt som et netværk, hvor vi udvikler idéer, deler erfaringer og får metoder til at arbejde mere effektivt… Hvordan matcher det dine behov?”

Det er vigtigt, at netværket signalerer at have et reelt værdifuldt indhold – så det ikke bliver tidsspild. Derfor ligger der et arbejde i at afdække de rigtige faglige emner samt de bedste indlægsholdere. Det er ligeledes vigtigt at netværket ’passes og plejes’.

Det giver gevinst at være nysgerrig efter at finde nye måder, du hjælper dine kunder og relationer med at få løst deres udfordringer – som f.eks. gennem netværkstankegangen.