Jacob Tøjner har, tidligere på denne blog, været inde på mulighederne for at oprette de kommende IVS eller iværksætterselskaber med helt ned til en krone i kapital.

Jeg havde op til hans indlæg overvejet en lidt mindre positiv vinkel end han tager – ikke fordi jeg er uenig med ham – men fordi jeg har set så mange gange før, hvad der kan ske når adskillelsen mellem virksomhedens økonomi og privatøkonomi, på baggrund af valg af selskab, ikke er der alligevel.

illustration-af-viking-med-svaerd-der-kaemper-mod-papir

Det kan være lidt af en kamp at sikre hus og hjem

Hvorfor selskab?

Når man vælger at stifte et selskab og drive sin forretning herigennem, så er det oftest for at sikre sig mod et større tab end den risikovillige kapital, som man har stiftet selskabet med. Man vil gerne sikre at hus og hjem består selvom ens virksomhed ikke gør det.

Kaution og finansiering

Ord som kaution og især selvskyldnerkaution er for rigtigt mange iværksættere fine ord som bank og revisor bruger, og tankerne hos disse er oftest mere: ”Hvor skal jeg skrive under, så jeg kan få nogen penge?”

Selvskyldnerkaution er et værktøj som bankerne benytter således; At hvis ikke de er dækket ind af selskabets aktiver ved en eventuel konkurs, så kan de komme efter dig som kautionist. Rent faktisk er selvskyldnerkaution så omfattende at blot der misses en ydelses betaling – så kan de trække den fra dine private konti.

Det er faktisk også derfor, at jeg har anbefalet folk at have deres virksomhedsbank et andet sted end den personlige eller som minimum at have 2 forskellige rådgivere  – en til hver del.

Jeg er helt med på at jo større ens samlede engagement er – jo større er ens forhandlingsstyrke. Men bagsiden af den medalje er jo igen denne manglende adskillelse af privat og virksomhedsøkonomi.

Selskabets livscyklus og personlig hæftelse

Rigtig man nystartede selskaber har en eller anden form for kapitalbehov. Det er helt reelt  men som Anne Skare så smukt skriver: Alle virksomheder lukker – det er kun et spørgsmål om hvornår. Så på et eller andet tidspunkt skal regnestykket gøres op.

En kaution kan være en god ting i starten af en virksomheds leveår for at kunne fremskaffe den nødvendige kapital – men sørg for relativt tidligt at få forhandlet denne kaution ud igen – lad et selskab dø uden at du selv gør det.

IVS og dets berettigelse

Jeg startede med at sige at dette skulle handle om IVS’er – og det gør det indirekte også – for alt andet lige vil et selskab stiftet til DKK 1 have et større kapitalbehov en et selskab stiftet til DKK 80.000,-

Og jeg er bange for at begejstringen for IVS’er overser den øgede sammenblanding af privat risiko og begrænset risiko. Alt ting til sin tid – for at citere en afdød større dansk erhvervsmand. Rettidig omhu. Brug de midler og muligheder du har nu og tilpas så dine forhold som situationen udvikler sig.

Se det som et forsikringscheck: Hvis du får børn eller ny bil eller lignende, så ved de fleste godt at de skal tilpasse deres engagementer med forsikringer mv.

Hvorfor er virksomhedens barn ikke vigtigt??

Hvis din idé har udviklet sig til at stadie, hvor du bliver lagerførende, eller hvis dit selskab er selvfinansierende – hvorfor skal du så stå på mål for det??

Husk også at andre samarbejdspartnere kan ønske større sikkerhed for deres penge ved deres kendskab til den begrænsede kapitalmængde i selskabet.

Så lige så meget som jeg byder IVS’erne velkomne – så vil jeg mane til besindighed.

Er det hele græsk volapyk – så kan jeg mere end noget andet anbefale en professionel rådgiver. Det er meget sjældent spildte penge at få folk, med forstand på det man ikke selv forstår, til at assistere.

Inden dette indlæg bliver en mindre skræmmekampagne – for sent!!! – så vil jeg gerne sige, at jeg beundrer den kreativitet og risikovillighed, der er ude iblandt de danske iværksættere.

Og man skal gamble for at vinde – men derfor behøver man jo ikke smide alting på rød inden for de første 5 minutter.

Derfor vil jeg også gerne vide, om det kun er mig som tænker over denne adskillelse eller om der skal være et element af ‘crash and burn’ for at sikre det nødvendige engagement??