Hvis du bruger Google Analytics til at analysere trafikken på dit website, har du nok lagt mærke til, at andelen af data der ikke er til rådighed, har været støt stigende.

Der er fordi, Google og andre browsere i stigende grad er begyndt at kryptere eller hemmeligholde, de søgeord, som folk har søgt på, i organiske søgninger, for at finde frem til dit website. Det betyder at søgeord fremstår som not provided i Analytics.

illustration af googles søgefelt med et rødt not provided stempel på

Har Google stemplet sig selv med sine nye krypteringer

Så sent som i sidste uge implementerede Google en ændring, som skjuler stort set samtlige søgeord. Det har den umiddelbare konsekvens, at du ikke længere kan se udviklingen i trafik, salg eller konverteringer på søgeordsniveau, men kun data for organisk trafik som én enhed.

Da Google i sidste uge blev konfronteret med spørgsmål omkring denne ændring – bekræftede Google ændringerne og udtalte:

Vi har tilføjet SSL-kryptering til søgninger foretaget af registrerede Google brugere i 2011, samt til søgninger fra Chrome omnifeltet tidligere på året. Vi arbejder nu på at bringe denne ekstra beskyttelse til brugere, der ikke er registrerede.

Mere arbejde hvis du vil kende din organiske trafik

Selvom søgeord ikke mere vises i organisk trafik rapporterne i f.eks. Google Analytics, er det stadig muligt at få et nogenlunde overblik på andre måder f.eks. via Google Analytics.

Det er noget mere besværligt og kræver, at man sammenholder landingssider med de søgeord siderne er optimeret efter. Med denne fremgangsmåde er det en nødvendighed, at du har helt styr på hvilke søgeord de forskellige landingssider bliver fundet på.

Hvis du har en side, der pludselig generere mere eller mindre trafik, kræver det altså væsentligt mere arbejde at analysere trafikken. Først skal du undersøge, hvilke søgeord den pågældende side ranker på i Googles søgeresultater. Derefter skal du vurdere hvilke af disse ord, det er mest sandsynligt, at der er blevet klikket på.

Du kan få meget hjælp via Google Webmaster Tool, hvor du stadig får informationer om den organiske trafik. Disse data gemmes dog kun i 3 måneder, og kan ikke sammenkøres med de ’Goals’ du har sat op i Analytics.

Sjovt nok, kan du godt gemme disse data – hvis du har en AdWords konto som er kædet sammen med dine webmaster tools. Ja, og hvis du annoncerer med de samme søgeord, kan du også få at vide hvor mange søgninger, der har været på dine Organiske søgeord.

Men hvorfor hemmeligholder Google pludselig organiske søgetermer?

Google startede for længe siden med at skjule dele af søgeordene i den organiske trafik. Det er derfor ikke særlig overraskende, at de nu har taget skridtet fuldt ud. Tilgangen med først lidt – så 100%, er en tilgang Google har benyttet mange gange. Men hvorfor overhovedet foretage denne ændring?

Den officielle udmelding fra Google går på. Beskyttelse af deres brugernes privatliv. Man skal dog ikke stole på, at Google gør dette udelukkende for at beskytte privatlivets fred. Google har med mange af deres strategier og handlinger gennem de sidste år vist, at “Do no evil” ikke gælder Google selv.

På internettet cirkulerer der derfor også en masse uofficielle teorier om, hvorfor Google pludselig hemmeligholder organiske søgetermer.

Øget annoncesalg til Google?

En meget vigtig årsag til Googles nylige ændringer, kan måske findes i ønsket om øget annoncesalg.  Betalte søgninger eller annoncesøgetrafik bliver jo ikke hemmeligholdt.

Google leverer altså fortsat informationer om søgetermer til annoncører via Google AdWords.

Men hvorfor så det? Når Google skjuler søgeord, gør det jo SEO arbejdet mere besværligt, og færre vil derfor udføre SEO. I Googles øjne er dette positivt, fordi en del ikke-relevante websider så ikke vil placeres højt i søgeresultaterne.

I annoncørenes øjne er logikken modsat: Søgeresultaterne vil blive mindre relevante, fordi det bliver sværere at tematisere siderne præcist i forhold til de brugte søgeord.

Det betyder at resultaterne af SEO arbejdet er vanskeligere at dokumentere og synliggøre. Det kan få mange firmaer til at have mindre tiltro til SEO og dermed bruge mindre tid SEO – hvilket i sidste ende giver mere forretning til Google AdWords.

Man kan altså overveje om Google prøver at øge deres annoncesalg – da annoncører og websiteejere skal til at betale, hvis de ønsker at se værdien af deres trafik på søgeordsniveau.