Revision på årsregnskabet, er langt fra et krav for alle virksomheder.

Nogle virksomheder har revision, da dette kan være et lovkrav for den type eller omfang af den virksomhed der drives. Nogle har revision, da de ønsker denne sikkerhed for det retvisende billede, mens andre har det fordi de ikke har fået fravalgt revisionen.

Revision

Ved revision udfører revisor en masse revisionshandlinger for, at opnå revisionsbevis og sikkerhed for om regnskabet er korrekt eller forkert. Med revision opnår virksomheden en høj grad af sikkerhed for det retvisende billede i regnskabet.

Det er de samme standarder (internationale standarder om revision) der som udgangspunkt anvendes, uanset om man er Mærsk eller Jensens Flytteforretning.
Betingelser for fravælgelse af revision.

Virksomheder kan fravælge revision ved stiftelsen. Fravalget skal fremgå af stiftelsesdokumentet. Ydermere skal virksomhedens vedtægter ikke indeholde bestemmelser om revisionspligt. Erhvervsdrivende fonde er undtaget, de har ikke mulighed for, at fravælge revision.

Virksomheder med revision kan fravælge revision hvis de 2 på hinanden følgende år ikke overstiger 2 af 3 af følgende krav:

• En balancesum på 4 mio. kr.
• Nettoomsætning på 8 mio. kr.
• Et gennemsnitligt heltidsansatte antal på 12 i løbet af regnskabsåret.

Fravalget

Fravalget af revision sker i årsregnskabet hvilket der fremlægges og godkendes på den ordinære generalforsamling. Før den 1. januar 2013 var der et krav om, at virksomheden hvert år skulle bekræfte fravalget af revision hvert år. Dette krav er ophørt.

Holdingselskaber

En holdingselskab, er en virksomhed der ejer kapitalandele i andre virksomheder og herigennem har betydelig indflydelse på den pågældende virksomhed. Holdingselskaber siges, at have en betydelig indflydelse, hvis denne ejer 20 % af en anden virksomhed. Små holdingselskaber kan fravælge revision hvis holdingselskabet og den/de virksomheder hvor holdingselskabet har betydelig indflydelse over, tilsammen ikke overstiger 2 ud af 3 af følgende beløb:

• En balancesum på 4 mio. kr.
• Nettoomsætning på 8 mio. kr.
• Et gennemsnitligt heltidsansatte antal på 12 i løbet af regnskabsåret.

Beregningen af ovenstående er alle beløb fra alle virksomheder med 100 % også selvom holdingselskabet kun ejer 20 %.

Særlige undtagelser for fravalg af revision

Har virksomheden selv eller har en virksomhed i koncernen, modtaget en bøde i en straffesag eller er blevet dømt for overtrædelse selskabs-, regnskabs- eller skatte og afgiftslovgivningen, kan virksomheden ikke fravælge revision i 3 år. Om man er straffet og hvilke selskaber det gælder i koncernen, kræver indi