Der er over en kort årrække kommet flere hjemmearbejdspladser, da det er blevet nemmere grundet den hurtige adgang til IT-udstyr og internet.

Når der er blevet oprettet så mange hjemmearbejdspladser, kommer diskussionen om fradragsretten. Både set i forhold til dig selv privat og i forhold til fradragsretten for dig, som er erhvervsdrivende.

Der gives som udgangspunkt ikke fradrag til lønmodtageren, for de udgifter han/hun bruger på hjemmearbejdspladsen. Dog er der sager, hvor der er givet fradrag, hvis inventaret udelukkende kan udnyttes erhvervsmæssigt.

Hvis der gives fradrag for udgifter og dermed at indretningen af lokalet fuldstændig udelukker privat brug, er der tale om et fradrag i den personlige indkomst på din årsopgørelse, men det skal dog overstige bagatelgrænsen for personalegoder (5.500).

 

Illustration af mandesilouette foran computerskærm set gennem vindue

Hvis du arbejder hjemmefra – bør du undersøge om du kan trække det fra i SKAT

Erhvervsmæssigt eller ej?

Reglerne for om du er erhvervsdrivende og har en hjemmearbejdsplads er de samme, som ved en lønmodtagers hjemmearbejdsplads.

Vurderingen der foretages er om lokalet bliver brugt erhvervsmæssigt og indretningen af lokalet er foretaget til udelukkende erhvervsmæssigt brug.

Begrundelserne for at en erhvervsdrivende kan få fradrag er, at virksomhedens adresse er den samme, som ejerens adresse og virksomheden derudover ikke har kontorer andre steder.

En anden begrundelse er at det er indenfor et erhverv, hvor man kan være nødsaget til at have en hjemmearbejdsplads og hvis lokalet kun kan bruges erhvervsmæssigt, som fx laboratorium.

Da det er dig, som skal kunne bevise over for SKAT, at lokalet udelukkende bliver benyttet erhvervsmæssigt, kan det tit også være en problematik at få fradrag, hvis SKAT har været forbi.

Fradrag personligt?

Det er som nævnt svært, at få fradrag for udgifterne personligt.

Man må forudsætte et fradrag, hvis hjemmearbejdspladsen bruges som virksomhedens hovedarbejdsplads inden for normal arbejdstid.

Fradraget vil være en omkostning der bliver fratrukket i din personlige indkomst.

Hvis arbejdsgiveren ingen lokaler har og du som lønmodtager er nødt til at have en hjemmearbejdsplads, så skal arbejdsgiveren være opmærksom på, at der skal foreligge en APV, hvis din hjemmearbejdsplads er din hovedarbejdsplads.