I denne Video fortæller Anna Nyboe om fordelene ved at være advisoryboard-medlem i andre virksomheder.

Et advisoryboard kan etableres af personligt ejede virksomheder og fungerer som en rådgivende bestyrelse til støtte for ejeren.

illustration af tankebobler

Et advisory board kan i princippet have to former:

  1. Virke som en form for bestyrelse i fx en personlig ejet virksomhed eller i en anden virksomhed, som ikke har en egentlig bestyrelse.
  2. Virke som rådgivende / vejledende organ for direktion og bestyrelse, hvor advisory board typisk er sammensat af eksperter inden for for virksomhedens forretningsmæssige eller tekniske felt.

Den største forskel på en professionel bestyrelse og advisory board er, at advisory boardet ingen formel magt har uanset virksomhedsform. Men hvorfor så blive en del af et Advisory board?

Her understreger Anna Nyboe, at du ved at hjælpe andre virksomheder kan man opnå følgende:

–          Du bliver mere opmærksom på hvad der har gjort din egen forretning til en succes

–          Ved at forstå andre virksomheders udfordringer bliver du dygtigere til at finde konstruktive løsninger

–          Du forstår at udvikle en forretning ud fra en generisk tilgang

–          Innovation og tålmodighed styrkes

–          Karmaloven træder i kraft