Hvis du  handler med andre EU-lande, skal du have dokumentationen i orden hvis du skal fritages for at betale dansk moms.

Virksomheder, der har salg til andre EU-lande, skal ikke opkræve dansk moms hvis virksomheden kan dokumentere, at køberen er en virksomhed samt, at varen er fragtet fra Danmark til et andet EU-land.

For at dokumentere, at køber er en virksomhed, skal virksomheden indhente købers momsnummer. Når dette momsnummer er indhentet, skal virksomheden tjekke, om dette er gyldigt, fx på SKAT.dk.

 

Illustration-af-mand-der-baerer-en-kasse

Dette skal du tjekke op på mindst en gang i kvartalet, hvis der er tale om en gentagen kunde.  Du kan bruge følgesedler eller fakturaer fra fragtfirmaer som dokumentation for, at varen er transporteret ud af Danmark. Ønsker du selv, at afhente varen, er sælger nødt til, at udstede en faktura med moms, og efterfølgende skal køber fremsende en erklæring om, at varen er i et andet EU-land. Herefter kan sælger udstede en kreditnota og til sidst en faktura uden moms.

Dit udenlandske momsnummer skal opbevares i virksomhed ved registrering i debitorkartoteket. Det kan ske elektronisk eller ved print og opbevaring i et fysisk debitorkartotek.

Ydelser hvorpå virksomheder altid skal opkræve dansk moms

 

  • Ydelser, vedrørende fast ejendom, som ligger i Danmark, herunder overnatning på hoteller i Danmark
  • Personbefordring, som foregår i Danmark (turistbuskørsel)
  • Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende (fx messer, udstillinger, seminarer og kurser), som foregår i Danmark
  • Restaurations- og cateringydelser, som udføres i Danmark
  •  Korttidsudlejning af transportmidler, som bliver stillet til rådighed for kunden i Danmark.

Salg af ydelser

Reglerne for salg af ydelser til andre EU-lande er lidt anderledes end reglerne for salg af varer. På særlige typer af ydelser, skal din virksomhed betale moms af salget selvom køberen er en EU-virksomhed.
Normalvis betaler køberen moms i sit hjemland. For nogle ydelser findes der særlige regler for, hvorvidt det er sælger eller køber, der skal betale momsen.

Skal du som sælger ikke opkræve dansk moms, er det din pligt at undersøge, om køber betaler momsen eller om sælger skal være momsregistreret i købers hjemland.

Det skal oplyses på fakturaen hvis køber har pligt til, at betale momsen. Ved salg af ydelser er det også en betingelse at sælger kan dokumentere at køber er en virksomhed. Her proceduren den samme som ved salg af varer.

Køb af varer

Danske virksomheder der køber varer i andre EU-lande, skal registrere sig som importører.

Virksomhederne skal selv beregne og betale moms efter de danske moms regler, dvs. 25 % af fakturabeløbet. Købene skal føres på særlige konti i regnskabet.

Virksomheden skal oplyse deres momsnummer til sælgeren i det andet EU-land. Danske virksomheders momsnummer er ”DK” plus cvr.nr.

Køb af ydelser

Virksomheder, der køber ydelser i andre EU-lande, skal som hovedregel beregne og betale dansk moms, dvs. 25 % af fakturabeløbet. Visse ydelser er omfattet af særlige regler.

For ydelser gælder samme regel som for varer: Køber skal oplyse sit momsnummer.

Dokumentationsprocedure

Det er vigtigt, at virksomheder, der handler med EU-lande har dokumentation som de kan fremvise, for at deres salg er sket til et andet EU-land.

Det ville være hensigtsmæssigt for virksomheder, der handler med andre EU-lande, at følge en procedure for hvordan, hvornår og hvor de gemmer dokumentationen.

Et eksempel kunne være følgende:

Virksomheder skal tjekke købers momsnummer sådan, at de er sikre på, at dette er gyldigt. Dette skal ske mindst en gang i kvartalet. Når dette tjek finder sted, skal vi tage et print af skærmen, som dokumentation.
Købers momsnummer skal føres elektronisk i debitorkartoteket, eller det printes og opbevares i et fysisk debitorkartotek over kunder i EU lande.