Virksomheder der handler med brugte varer, kan anvende den særlige brugtmomsordning.

Brugtmomsordningen

For virksomheder der køber og sælger brugte varer er der udformet en speciel momsordning. Ordningen omfatter, at virksomheden udelukkende behøver, at betale moms af fortjenesten fremfor af hele salgsprisen. Samtidig kan man benytte de almindelige regler om momsfradrag på udgifterne.

illustration-af-mand-med-brugt-computer

Virksomheder som kan benytte sig af brugtmomsordningen

Det er frivilligt for virksomheder, om de vil anvende brugtmomsordningen, de kan også anvende de normale regler, selvom de handler med brugte varer. Brugtmomsordningen anvendes primært når en virksomhed/ en videreforhandler, køber varer af private, momsfrie virksomheder eller andre videreforhandlere, som anvender brugtmomsordningen. Det er et krav, at det fremgår af fakturaen, at varen er handlet efter brugtmomsordnings reglerne.

Varer omfattet af brugtmomsordningen

Brugtmomsordningen omfatter brugte varer der købes for videresalg.

Disse varer er eksempelvis: “Brugte varer”, som er købt i Danmark eller et andet EU-land hos en person eller virksomhed, som ikke lægger moms på salget. Det kan fx være privatpersoner, momsfrie virksomheder og fonde eller foreninger.

“Brugte varer”, som du har købt i Danmark eller et andet EU-land af en anden videreforhandler, som har brugt brugtmomsordningen ved salget.
Kunstgenstande, samlerobjekter og aktiviteter, som du har importeret fra lande uden for EU, hvor importmomsen er beregnet af et reduceret momsgrundlag, og du ikke har trukket importmomsen fra.

Brugtmoms beregning:

Som tidligere beskrevet skal man beregne moms af fortjenesten af videresalget i stedet for af hele salgsprisen. Der findes tre beregningsmetoder til at beregne brugtmomsen.
Den individuelle metode: Denne anvendes, hvis du kender hver vares købspris.

Her beregnes salgsmomsen som 25% af momsgrundlaget. Momsgrundlaget er (salgspris – købspris) * 80%. Overstiger købsprisen salgsprisen og du hermed taber på købet, sættes momsgrundlaget til kr. 0. Man kan ikke trække tabet fra i andre salg.

Samlemetoden: Ved denne metode opgøres brugtmomsen samlet for hver momsperiode. Salgsmomsen beregnes som 25% af momsgrundlaget. Momsgrundlaget er 80% mellem de samlede køb og salg i momsperioden. Købes der mere end der sælges er momsgrundlaget kr. Det overskydende købsbeløb kan overføres til næste momsperiode.

Hvis en virksomhed vælger samlemetoden kan den ikke senere vælge at benytte den individuelle metode.

Den særlige metode ved salg af brugte personbiler og motorcykler: Ved denne metode betaler man fuld moms af salgsprisen, efter de almindelige regler, man får et fradrag for et momsbeløb man selv beregner. Beregningen foretages på følgende måde:

Momssatsen i procent x forhandlernes indkøbspris
(100 + momssatsen i procent).

Uafhængigt af hvilken metode der anvendes og hvis der anvendes flere af metoderne, skal der føres et særskilt regnskab over brugtmomsen, på hver enkelt af de forskellige metoder, sådan at opgørelsen er klar.

Fakturakrav

Der er særlige fakturakrav som virksomheder der anvender brugtmomsordningen, skal være opmærksomme på og overholde.