Baggrund

Naja Amelung har flere uddannelser bag sig. Hun er International certificeret coach (ICI), Konfliktmægler, Proceskonsulent, har en Master i organisationsudvikling og ledelse, diplom i journalistik og er certificeret bruger af personanalyseredskaberne SDI, Extended DISC, Thomas International DISC og Classic DiSC.

Med Najas egne ord

Konflikter er almen menneskelige og rammer os alle uanset fag, køn eller kultur, og ofte er det et udtryk for, at der rigtig store følelser, behov eller værdier på spil. Også i relationen mellem kunde og virksomhed.

Derfor er konflikter også lærerige og udviklende at dykke ned i, hvis vi tør gå planken ud, blotte os, række hånden ud og måske skabe en endnu stærkere relation end før konflikten opstod.

Både i min karriere som selvstændig konfliktmægler, coach, leder og konsulent er jeg stødt på mange konflikter, som har genereret ny viden og indsigt i, hvordan andre mennesker oplever verden anderledes end jeg selv gør.

Det er en gave at blive vidne til, fordi det hele tiden gi’r mig nye brillesæt at forstå verden med. Jeg bekræftes hver gang i, at det er langt nemmere at lytte til og forsøge at anderkende andre perspektiver – end at forsøge at pådutte andre mit eget syn på verden.

Og det gælder i høj grad også, når jeg møder en kunde, som anskuer verden helt anderledes end jeg selv – og måske kan virke lidt tung at danse med.

Så har jeg to muligheder:

  1. Gå nysgerrigt til værks, og undersøge hvorfor kunder danser anderledes end jeg. Måske kan jeg lære et par nye trin. Og ret sandsynligt bli’r jeg inviteret op til dans, hvis jeg oprigtigt gider være nysgerrig på kundens motiv og behov.
  2. Ihærdigt forsøge at overbevise kunden/kollegaen om, hvordan verden skal forstås og hvordan dansen skal trædes. Det virker stort set aldrig!

Jeg vælger derfor altid første mulighed. Og hjælper som konfliktmægler derfor også andre med at styrke kontakten til kunder, kollegaer og andre vigtige relationer.

Konfliktmægling er en markant hjørnesten i min virksomhed, fordi der tydelig vis kaldes på netop dette i rigtig mange virksomheder. Både dem med bare en ansat og dem med 50.000.

Alt for mange mennesker drænes for energi, fordi konflikter er belagt med tabu og derfor først håndteres, når konflikten er højspændt og eksplosiv. Det gælder både i familielivet, i store organisationer og hos iværksættere som skal skabe sig et stærkt netværk og en solid kundegruppe.

Konflikter koster virksomheder uhyggelige summer. Alene fordi konflikten ikke fanges tidligt i forløbet, kaldes ved navn og bearbejdes!

Det er derfor et kæmpe privilegium at få lov til at være facilitator, når mennesker tør udfordre sig selv og arbejde med en konflikt.

Jeg får altid energi af at se to uenige mennesker få ventileret deres frustration i trygge rammer, endelig føle sig hørt af modparten, kunne slippe vreden og magtesløsheden til fordel for en styrket relation og udsigt til begge at komme godt videre.

Konflikter koster mennesker uanede mængder af energi, både for de implicerede parter, deres virksomhed, kollegaer og familie. Vi møder alle konflikter gentagne gange gennem vores liv.

Kunsten er at få dem opløst hurtigst muligt, så de ikke koster os relationer, venskaber, job og penge.

Min værktøjskasse byder på mange alsidige redskaber fra min uddannelser indenfor konfliktmægling, coaching, procesfacilitering, organisationsudvikling, journalistik og undervisning. Alle benyttes og fungerer i fint samspil, når der skal sættes ind på at få to stridende parter på talefod igen.

Indlæg fra Naja