Ordet iværksætter siger i sig selv ret meget, da det jo handler om at sætte ting i værk. Iværksætteri opstår ud af tre områder: Nød, konkurrence eller begejstring.

Nød er betinget af en trussel – dvs. overlevelse, og her skabes der masser af løsninger, som bringer os ud af farezonen. Det er naturligvis ikke den ideelle situation at bringe sig i, og den opstår oftest, fordi man ikke har forudset en udvikling eller ikke har givet en situation den nødvendige opmærksomhed. Så opstår deadlines og ikke finishlines. Deadlines indikerer død og ødelæggelse, hvis man ikke når det, mens finishlines indikerer en planlagt målopfyldelse. Iværksætteri baseret på en nødsituation er defensiv.

Konkurrence er altid godt, og i virksomheders salgsafdelinger er der altid konkurrence – det driver deres ønske om opmærksomhed og belønning. Der er skabt mange nye produkter ved, at sælgere ikke altid har kunnet sige nej – og så er der andre dele af en virksomhed, der bliver nødt til at være iværksættere af nye produkter eller måder at producere tjenester på.

Det kan på den ene side være meget fremmende og på den anden side en meget farlig vej at gå, da det kan medføre uoverskuelige økonomiske konsekvenser for en virksomhed. Og iværksætteri skal nødig komme fra en finansafdeling – styret af for kreativt, uforudset iværksætteri.
Monopoler er også gode eksempler på områder, hvor innovation stille og roligt forsvinder på grund af en manglende konkurrenceudsættelse. Det er altid sundt med konkurrence; det skærper sanserne.

Det sidste område, jeg vil fremhæve her, er iværksætteri baseret på begejstring og nysgerrighed. Det er her, det helt unikke kan opstå: At en ide pludselig – baseret på en masse forskellige hændelser – blomstrer.

Disse sammenfald skaber pludselig en symbiose og måske grundlaget for et nyt iværksætteri.

illustration-af-mand-der-taler

Hvordan opnår man så dette begejstrede iværksætteri?

  1. Sørg for at have et godt team omkring dig, der har den samme begejstring og vilje til at turde bryde grænser og turde lege med tanker og ideer. Iværksætteri er evnen til at kigge igennem spejlet uden at blive distraheret af sit eget spejlbillede.
  2. Start med en uendelig åbenhed, når dine omgivelser og du selv kommer med ideer. Man har som menneske tendens til at sige nej uden at kende idemagerens hele billede. Forstå ideen og motivationen hos idemageren. Det er jo oftest en, der kommer med begejstring. Og husk, at det sjældent er en selv, der har sandheden eller alle ideer.
  3. Test ideer med dine nære, nogle potentielle kunder og nogle udvalgte professionelle.
  4. Hvis en ide ikke lige kan lade sig gøre, så søg andre løsninger, der kan bringe dig derhen, hvor du gerne vil være. Det kan være anstrengende for din organisation, dine kollegaer og også på hjemmefronten, da det hurtigt kan tolkes som ulidelig stædighed. Iværksættere vil lykkes!
  5. Iværksætteri er afhængig af en vis portion held. Held har større chance for at opstå, hvis man opsøger det – og det er normalt et endog meget hårdt arbejde. Hvis man gerne vil fange en fisk, er der større chance for at fange en, hvis man tager ud at fiske.
  6. Iværksætteri, som man starter fra scratch, kræver en stor forståelse fra familien. Og her kommer der en prioritering, som man skal have afklaret med familien derhjemme. Husk dette – aftener, nætter og weekender ryger hurtigt.
  7. Skab grundlag for en rimelig finansiering, så man kan stå en periode igennem, hvor ting ikke lige går, som man har forudset. Og det gør det sjældent! Her er det vigtigt, at man har en forstående og supporterende finansiel partner. – I det følgende har jeg listet, hvilken finansiering der er billigst, listet med den billigste først: 1) Kunder betaler up-front, 2) Bankfinansiering, 3) Erhvervsobligationer, 4) Vækstfonde 5) Mezzanin-kapital, 6) Institutionelle investorer,7) Aktionærer 8) Business Angels. Listen har store varianter, men er nok generelt meget sigende og kan ændre sig voldsomt, hvis man ikke opfylder sine forpligtelser over for långiver eller kapitalindskyder. Derfor, bliv kundefinansieret så hurtigt som muligt!
  8. Få en bestyrelse, som du kan sparre med. I starten kan du normalt finde ulønnede bestyrelsesmedlemmer, som gerne vil hjælpe med at komme i gang. Og i starten skal man bruge sit netværk eller en brancheforening til at skaffe denne sparring.
  9. Find dygtige medarbejdere eller eksterne støtter, som forstår dit iværksætteri og er villige til at gå ‘all in’ og give den ekstra indsats, der skal til. Det bedste er, hvis dine medarbejdere også vil satse noget økonomisk; det viser deres risikovillighed.
  10. Skab struktur så hurtigt som muligt. Hvis du ikke selv er struktureret, så få din bestyrelses hjælp hertil. Det er af og til iværksætteres problem, da de glemmer at sætte mål og finishlines.

Sælg – Sælg – Sælg! Ingen kunder – ingen penge. Kan man få kunder begejstret, og de viser villighed til også at satse ved at betale noget til iværksætteren, så har man fat i noget. Og hvis det er tilfældet, er det lettere at låne penge i banker, om end finanskriser og øgede krav til soliditet i bankerne har gjort dette sværere.